Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Strategistöd

produktkoncept

Har ni en strategiprocess där alla bidrar och tar ansvar för att strategin ska in i vardagen?

För att lyckas genomföra en strategi behövs inte, som många tror, en karismatisk ledare som gjort rätt analys. Det som behövs är att fler personer har förståelse för varför strategin ser ut som den gör och att det finns lust för att genomföra den.

Nedan ser du några exempel på hur vi kan hjälpa er i strategiarbetet.

Strategisk Visionering

Att skriva en tydlig strategi kan vara svårt. Att se till att alla bidrar och känner ägarskap till en meningsfull strategi är svårare. Då handlar det om att börja i rätt ände, våga lyssna på många inspel och rent praktiskt kunna knyta ihop säcken på ett sätt så att alla känner igen sig i slutresultatet. Med Strategisk Visionering som metod skapar vi ett äkta ägarskap.(Dokumentation klar februari)

Läs mer

Strategisk Plan för mindre och medelstora företag

Många ser ett tidskrävande och ”akademiskt” arbete framför sig när de tänker på strategiarbete. Det är synd. För just det gör att många struntar i strategiarbetet, speciellt de lite mindre företagen. Under de sista två åren har vi tagit fram ett pragmatiskt arbetssätt som gör det enklare för företagsledningar att arbeta fram en konkret strategiplan.

Läs mer

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: