Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Översikt

trans1

Vi designar vårt tjänstekoncept efter dina behov

Nedan följer en sammanställning på våra mest uppskattade tjänster.

Ledningsgruppsutveckling
• Framtidsagerande Ledningsgrupp – FAL®
Få ut full potential av ledningsgruppen.

• Förändringsstöd till ledningsgruppen
Stöd vid genomförande av stor förändring i verksamheten.

• Ledningsgrupp Barometern – TPB™
Ett mätverktyg för att bli en högpresterande ledningsgrupp.

Strategistöd
• Strategisk Visionering
En metod som skapar ägarskap i det strategiska arbetet.

• Strategisk Plan för mindre och medelstora företag
Ett pragmatiskt arbetssätt för att ta fram en konkret strategiplan.

• Implementeringsstöd Inse – Äga – Prestera
Ledarskaparnas implementeringsmetod.

Ledarskapsutveckling
• Anpassad grundutbildning – Personligt ledarskap
Personlig utveckling i rollen som ledare.

• Fördjupad ledarskapsutveckling
Företagsanpassat ledarutvecklingsprogram med fokus på att leda team.

• Innovationsdrivande ledarskap
Träning i ledarskapsbeteenden för att stärka teamets innovationsförmåga.

• Träning i Förändringsledarskap
Verktyg och träning i att leda en förändring.

• Feedback träning
Träning i det viktigaste ledarskapsverktyget.

• Chefens viktigaste samtal
Utvecklar din kommunikation och struktur i viktiga samtal.

Individuellt chefstöd
• Individuell Chefscoaching
Individuellt chefsstöd, personlig utveckling, ledarutveckling och coaching-program.

• Bollplank – VD/Ägare
Bollplank och stöd i verksamhetsutmaningar, coaching på utvald problemställning.

• Ledarbarometern – 360° Ledarfeedback
360° ledarfeedback, företagsanpassade analysverktyg och chefsutveckling.

Teamutveckling
• Högpresterande Team
Utvecklingsmetod för att bygga eller stärka högpresterande team.

• Konflikthantering & Klimatrensning
Konsultstöd för att ta bort energiläckage och utveckla kommunikationen i gruppen.

Verktyg
• Innovationskultur Barometern™
Ett mätverktyg som visar graden av innovativ kultur i ditt företag och på vilket sätt den kan stärkas.

• Värderingskartläggningen Valuesonline®
Värderings- och självinsiktsverktyg, personlig utveckling, koppla ihop personliga och företagets värderingar.

• Ledarbarometer – 360° Ledarfeedback
360° ledarfeedback, företagsanpassade analysverktyg och chefsutveckling.

• Ledningsgrupp Barometern – TPB™
Ett mätverktyg för att bli en högpresterande ledningsgrupp.

• VD Barometern™
Ett verktyg som visar hur VD:ar ser på sin roll och vad de fokuserar på just nu.

• DiSC i praktiken
Ett beteendestil verktyg som visar människors olikheter.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: