Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ledarutveckling

Bild på Ledarutveckling - Ledarskaparna

Innovationsdrivande ledarutveckling i tre nivåer

Grundstenarna för en innovationsdrivande ledare är att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Han/hon har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad teamet eller organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan.

Den innovationsdrivande ledaren designar i takt med de ständiga förändringarna och har mod att prova lösningar innan de är helt färdiga.

Med vår modell kan du säkerställa en innovationsdriven ledarutveckling i linje med dina specifika behov.

1. Mitt innovativa ledarskap
Stärka det innovativa och personliga ledarskapet
• Självinsikt.
• Ökad trygghet i ledarrollen.
• Grundläggande ledarutveckling.
• Vilja att vara i förändring.
• Designa sin egen ledarutveckling.

3-4 dagar ( 3-5 månader).
Minst 2 tillfällen.

2. Leda innovativa team
Utveckla chefer som kan designa, leda och utveckla innovativa team för lönsamma affärer
• Insikter och verktyg för högpresterande team.
• Ökad förmåga att utveckla och driva en affärsmässig enhet.
• Insikter och förståelse för innovationsdrivande ledarskap.
• Förändringsledarskap genom inse-äga-prestera.
• Individuell coaching för deltagarna.

6-7 dagar (6-8 månader).
3-4 tillfällen.

3. Leda en innovationsdriven organisation
Utveckla förmågan att designa en innovations-drivande organisation/företag som hanterar ständiga förändringar
• Proaktiv förändringsförmåga i företag.
• Designa ändamålsenliga beslutsprocesser för affärsmässiga utmaningar.
• Driva en innovationsorienterad organisation i strategisk riktning.
• Strategiskt projektarbete i avdelningsöverskridande grupper.
• Högsta ledningen involveras.

12-14 dagar (10-12 månader).
5-6 tillfällen.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: