Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ledarskapsutveckling

ledarskapsutveckling_2014

Kan ni få ut mer effekt av ledarskapet?

När vi startade 1991 var detta frågan vi arbetade med tillsammans med våra första kunder. Nog har det förändrats alltid, trots att vi människor inte har förändrats. Vårt adelsmärke i ledarskaps-utveckling är att vi designar innehållet så att cheferna känner att de får träna ”på sin egen verklighet” och att vi alltid ser alla individer. Dessutom är vi rätt kända för att utmana de vanliga komfortzonerna.

Vi designar samtliga ledarskapsutvecklingsuppdrag efter kundens specifika behov.
Nedan följer exempel på några av våra program.

Skräddarsydd ledarskapsutveckling – för att driva förändring

För att klara att komma ur gamla vanemönster och kunna vara flexibel med när och hur man använder de olika ledarskapsverktygen krävs en längre utvecklingsprocess. I Fördjupad ledarskapsutveckling är konsten att leda team centralt, vi lägger stor vikt på upplevelsebaserade övningar.

Läs mer

Innovationsdrivande ledarskap

Den innovationsdrivande ledaren skapar trygghet och en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Med hjälp av vårt forskningssamarbete med Chalmers och 20 års erfarenhet av ledarutveckling i dynamiska organisationer har vi nu arbetat fram ett programinnehåll där vi tränar just de ledarskapsbeteenden som är avgörande för att stärka innovationsförmågan.

Läs mer

Träning i Förändringsledarskap

Alltför många chefer saknar de konkreta verktygen för att leda förändring. Det handlar inte längre om att hantera en förändring som kommer, idag är förändringar normaltillståndet. I Träning i Förändringsledarskap arbetar vi utifrån Inse-Äga-Prestera metoden som hjälper dig och medarbetarna att inte falla tillbaka i gamla vanemönster.

Läs mer

Feedback träning

Fundera på om det finns något i ledarskapet som är viktigare än feedback. Låt oss gärna få veta om du hittar något. Fram till dess kommer vi att fortsätta att träna feedback med ledare oavsett var de befinner sig organisationen. Vi har upplägg för kortare träningspass såväl som intensivträning i flera dagar.

Läs mer

Chefens viktigaste samtal

Vi vet att du tillhör majoriteten. Att du förmodligen är en av alla de chefer som vill både ha en tydligare struktur och bättre effekt av de ständigt återkommande chefssamtalen. Vi har kundbehov på hela skalan här. Allt från att vässa kommunikationsförmågan i redan mycket väl utvecklade utvecklings- och lönesamtal till att hjälpa till att ta fram en struktur för samtalen som passar företaget.

Läs mer

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: