Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Individuellt chefstöd

steve-jobs1

Har du ett stöd som fokuserar och stödjer din utveckling?

Ibland kallas det för coaching, ibland mentorskap och ibland rådgivning. Vi bryr oss inte så mycket om begreppen faktiskt. För oss är det viktigare att välja ut rätt Ledarskapare, med passande profil som vi känner kan stödja och utmana chefen på rätt sätt. Vi lärde oss mycket av detta när vi genomförde nordens största chefscoaching projekt med 244 chefer i 2009.

Nedan följer exempel på olika typer av chefstöd.

Individuell Chefscoaching

En chef är aldrig färdiglärd. Det finns alltid områden att utveckla, oavsett om det gäller självinsikt och förståelse, prioriteringsförmåga, eller bara förmågan att finna trygghet i en föränderlig miljö. Vi har olika varianter på coachupplägg samtidigt en rätt bestämd uppfattning av vad som fungerar bäst i 90% av fallen.

Läs mer

Bollplank – VD / Ägare

I våra uppdrag för företagsledningar har vi jobbat nära 100-tals VD:ar och delägare genom åren, detta i kombination med att flera av oss själva har en VD eller delägarbakgrund gör det naturligt för oss att stödja VD eller en delägare med de utmaningar hon/han har.

Läs mer

Ledarbarometern – 360° Ledarfeedback

Som chef har man ibland behov av att stanna upp och fundera på sin egen utvecklingspotential utan att man varken kan eller vill starta en längre utvecklingsprocess. Ett effektivt sätt att få en djupare insikt om vart man står som ledare är att genomföra en 360° coaching där 360° resultatet är utgångspunkten men inte det centrala.

Läs mer

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: