Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol24/w8/4yi7fuqgqtlzkyd/ledarskaparna.se/public_html/wp-content/themes/district/functions.php on line 1617

Vår huvudmodell

– innovationskraft

Innovationskraft - ModellVår modell för Innovationskraft

Utveckla innovationskraften i tre nivåer

Vår huvudmodell kallar vi för ”Innovationskraft”. Den är indelad i tre olika utvecklingsnivåer, där både ledningsgruppen och övriga ledare behöver leva upp till en definierad ledningsförmåga för att övergå in i nästa nivå.
Vill du veta mer och är nyfiken, hör av dig!

Nivå-1
Strategiledning.
Ledningsgruppens förmåga att fatta strategiska beslut.

Mitt innovativa ledarskap.
Ledarnas förmåga att leda sig själva och utöva ett ledarskap som stärker organisationens innovationskraft.

Nivå-2
Implementeringsledning.
Ledningsgruppens förmåga att implementera strategiska beslut.

Leda innovativa team.
Ledarnas förmåga att implementera beslut genom de team de leder.

Nivå-3
Innovationsledning.
Ledningsgruppens förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Leda en innovationsdriven organisation.
Ledarnas förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: