Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Översikt

3 juni, 2013 | By |

Ledningsgruppsutveckling
• Framtidsagerande Ledningsgrupp – FAL®
Få ut full potential av ledningsgruppen.

• Förändringsstöd till ledningsgruppen
Stöd vid genomförande av stor förändring i verksamheten.

• Ledningsgrupp Barometern – TPB™
Ett mätverktyg för att bli en högpresterande ledningsgrupp.

Strategistöd
• Strategisk Visionering
En metod som skapar ägarskap i det strategiska arbetet.

• Strategisk Plan för mindre och medelstora företag
Ett pragmatiskt arbetssätt för att ta fram en konkret strategiplan.

• Implementeringsstöd Inse – Äga – Prestera
Ledarskaparnas implementeringsmetod.

Ledarskapsutveckling
• Anpassad grundutbildning – Personligt ledarskap
Personlig utveckling i rollen som ledare.

• Fördjupad ledarskapsutveckling
Företagsanpassat ledarutvecklingsprogram med fokus på att leda team.

• Innovationsdrivande ledarskap
Träning i ledarskapsbeteenden för att stärka teamets innovationsförmåga.

• Träning i Förändringsledarskap
Verktyg och träning i att leda en förändring.

• Feedback träning
Träning i det viktigaste ledarskapsverktyget.

• Chefens viktigaste samtal
Utvecklar din kommunikation och struktur i viktiga samtal.

Services- Produktkoncept – Bottom

3 juni, 2013 | By |

Management Team Development
• Strategy Management
Management Team´s ability to make strategic decisions.

• Implementation Management
Management Team’s ability to implement strategic decisions.

• Innovation Management
The Management Team’s ability over time to strengthen the organization’s Innovation Force.

Leadership development
• My Innovative Leadership
Strengthen innovative and personal leadership.

• Leading innovative teams
Developing managers who can design, manage and develop innovative teams for profitability.

• Leading an innovation-driven organization
Develop the ability to design an innovation driven organization / company that can deal with continuous changes.

Particularized services
• CEO coaching / sounding board.
Sounding board and support for business challenges, coaching relating to particular problems.

• Management Coaching
Individual management support, personal development, leadership development and coaching programs.

• Leadership Barometer
360° leadership feedback, customized analysis tools and management development.

• Management Team Barometer
Management team Analysis tool, identification of development points, shared vision of the group’s potential, comparing own group with high performance teams.

• Assessment survey. Valueonline ®
Assessment tools, self-awareness tools, personal development, linking personal and corporate values, assessment management, leadership development, change management.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: