Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Översikt

3 juni, 2013 | By |

Ledningsgruppsutveckling
• Framtidsagerande Ledningsgrupp – FAL®
Få ut full potential av ledningsgruppen.

• Förändringsstöd till ledningsgruppen
Stöd vid genomförande av stor förändring i verksamheten.

• Ledningsgrupp Barometern – TPB™
Ett mätverktyg för att bli en högpresterande ledningsgrupp.

Strategistöd
• Strategisk Visionering
En metod som skapar ägarskap i det strategiska arbetet.

• Strategisk Plan för mindre och medelstora företag
Ett pragmatiskt arbetssätt för att ta fram en konkret strategiplan.

• Implementeringsstöd Inse – Äga – Prestera
Ledarskaparnas implementeringsmetod.

Ledarskapsutveckling
• Anpassad grundutbildning – Personligt ledarskap
Personlig utveckling i rollen som ledare.

• Fördjupad ledarskapsutveckling
Företagsanpassat ledarutvecklingsprogram med fokus på att leda team.

• Innovationsdrivande ledarskap
Träning i ledarskapsbeteenden för att stärka teamets innovationsförmåga.

• Träning i Förändringsledarskap
Verktyg och träning i att leda en förändring.

• Feedback träning
Träning i det viktigaste ledarskapsverktyget.

• Chefens viktigaste samtal
Utvecklar din kommunikation och struktur i viktiga samtal.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: