Image Image Image Image Image Image Image Image Image

17 sep

By

Tjänster – Ledningsgruppsutveckling – Program -eng

17 september, 2014 | By |

Future Action oriented Leadership – Management Group-FAL®

Management teams often includes persons with strong opinions. Views on what issues should be prioritized and what role the group should play vary. It can then be difficult to realize the management team’s full potential. That is why we at Ledarskaparna has created and developed the FAL®. Views on what issues should be prioritized and what role the group might vary.

Read more 

Change-management support to the management team

Many management teams are required to implement major changes in operations without any prior experience; nor do they have the time for ”trial and error”. We can guide these management groups by sharing our methodology and extensive experience.

Read more 

The Management Team Barometer – TPB™

However you look may at it, the management teams that want to take the first step towards becoming a high-performance management group need a common understanding of what should be developed as well as a desire to take on the development work. With the measurement tool TPB™, we can smoothly accomplish this.

Read more 

17 sep

By

Tjänster – Ledningsgruppsutveckling – Program

17 september, 2014 | By |

Framtidsagerande Ledningsgrupp – FAL®

Ledningsgrupper innehåller ofta viljestarka ledare. Synen på vilka frågor som ska prioriteras och vilken roll gruppen har kan variera. Då kan det vara svårt att få ut ledningsgruppens fulla potential. Det är därför som vi på Ledarskaparna har skapat och utvecklat FAL®.

Läs mer

Förändringsstöd till ledningsgruppen

Många ledningsgrupper har kravet på sig att genomföra stora förändringar i verksamheten utan att man som grupp har erfarenhet av liknande eller har tiden på sig att prova sig fram genom ”trial and error”. Dessa ledningsgrupper kan vi vägleda genom att dela med oss av både metodik och lång erfarenhet.

Läs mer

Ledningsgrupp Barometern – TPB™

Hur man än vrider och vänder på det behöver de ledningsgrupper som vill ta klivet och bli en högpresterande ledningsgrupp en gemensam förståelse för vad man bör utveckla och en lust att sätta igång utvecklingsarbetet. Med mätverktyget TPB™ åstadkommer vi det på ett smidigt sätt.

Läs mer

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: