Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Ledningsgrupp

2 juni, 2013 | By |

Innovationsdrivande ledningsgruppsutveckling i tre nivåer

I en värld av ständig förändring ställs nya krav på hur ledningsgruppen skall fungera. Idag är konkurrensen global samtidigt som den nya tekniken ger oss nya möjligheter att sprida information. Hastigheten är uppskruvad och vi tvingas fatta snabba beslut med fler parametrar på en osäkrare grund. Därför är det avgörande att skapa en ledningskultur som främjar ständiga förändringar där ökat initiativtagande långt ut i organisationen blir en självklarhet. Med vår modell kan du säkerställa en innovationsdriven ledningsgruppsutveckling i tre nivåer.

Services- TeamManagement

2 juni, 2013 | By |

Three levels of Innovation Driven Management Team Development

In a world of constant change, new demands are put on how the management team works. Today, competition is global, while new technologies give us new opportunities to distribute information. Speed is increased and we are forced to make quick decisions based on more parameters on uncertain foundations. It is therefore crucial to create a management culture that promotes constant change and making initiatives becomes normal throughout the organization. With our model, you can ensure innovation-driven management team development at three levels.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: