Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Ledningsgrupp – Bottom

2 juni, 2013 | By |

1. Strategiledning
Ledningsgruppens förmåga att fatta strategiska beslut.
• Förstudie
Genomlysning av ledningsgruppens status.
Var befinner sig företaget ur ett innovationsperspektiv?

• Planering
Designa processsen med mål, nivåer, ambitioner och avgränsningar utifrån företagets förutsättningar.

• Grupputveckling
Utveckla gruppen så att den som enhet tar sig an utmanande strategiska uppgifter i en process och har förmågan att fatta beslut med kvalitet.

0-4 mån.

2. Implementeringsledning
Ledningsgruppens förmåga att implementera strategiska beslut.
• Förberedelser
Förbereda ledningsgruppen inför implementeringen samt skapa ett förändringsunderlag som kan kommuniceras tydligt och motiverar organisationen.

• Implementering
Säkerställa att alla av egen fri vilja genomför beslutade förbättringar och verkställer företagets mål.

• Utvärdering
Omsätta lärdomar av genomförd implementering, samt besluta om åtgärder kopplade till organisationens upplevda hinder och behov.

4-16 mån.

3. Innovationsledning
Ledningsgruppens förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.
• Innovations audit
Säkerställa att företagets alla styrmedel driver mot en innovationskultur samt designa dessa så att beteendena de styr blir varaktiga.

• Innovationskultur
Ledningen som grupp och individuellt implementerar alla beslutade innovationsdrivande förändringar.

• Mätning av innovationskraften
Verifiera genomförda förflyttningar och få ett underlag för fortsatta behov att stärka innovationskraften.
Fördjupa ledningens förståelse av organisationens innovationskraft.

16-24 mån.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: