Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Ledarutveckling

2 juni, 2013 | By |

Innovationsdrivande ledarutveckling i tre nivåer

Grundstenarna för en innovationsdrivande ledare är att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Han/hon har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad teamet eller organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan.

Den innovationsdrivande ledaren designar i takt med de ständiga förändringarna och har mod att prova lösningar innan de är helt färdiga.

Med vår modell kan du säkerställa en innovationsdriven ledarutveckling i linje med dina specifika behov.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: