Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Ledarutveckling

2 juni, 2013 | By |

Innovationsdrivande ledarutveckling i tre nivåer

Grundstenarna för en innovationsdrivande ledare är att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Han/hon har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad teamet eller organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan.

Den innovationsdrivande ledaren designar i takt med de ständiga förändringarna och har mod att prova lösningar innan de är helt färdiga.

Med vår modell kan du säkerställa en innovationsdriven ledarutveckling i linje med dina specifika behov.

Services- Ledarutveckling

2 juni, 2013 | By |

Three levels of Innovation-driven Leadership development

Fundamental elements for an innovation-driven leader are creating security, creating a tolerant environment where creativity is encouraged and mistakes are allowed to be made.
The innovation-driven leader dares challenge and break established patterns. He/she has the ability to capture employees’ ideas and grasp what the team or the organization needs in order to increase its innovative capabilities.

The innovation-driven leader designs in step with the constant changes and has the courage to try out solutions before they are fully finished.

With our model, you can ensure innovation-driven leadership development in line with your specific needs

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: