Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Ledarutveckling – Bottom

2 juni, 2013 | By |

1. Mitt innovativa ledarskap
Stärka det innovativa och personliga ledarskapet
• Självinsikt.
• Ökad trygghet i ledarrollen.
• Grundläggande ledarutveckling.
• Vilja att vara i förändring.
• Designa sin egen ledarutveckling.

3-4 dagar ( 3-5 månader).
Minst 2 tillfällen.

2. Leda innovativa team
Utveckla chefer som kan designa, leda och utveckla innovativa team för lönsamma affärer
• Insikter och verktyg för högpresterande team.
• Ökad förmåga att utveckla och driva en affärsmässig enhet.
• Insikter och förståelse för innovationsdrivande ledarskap.
• Förändringsledarskap genom inse-äga-prestera.
• Individuell coaching för deltagarna.

6-7 dagar (6-8 månader).
3-4 tillfällen.

3. Leda en innovationsdriven organisation
Utveckla förmågan att designa en innovations-drivande organisation/företag som hanterar ständiga förändringar
• Proaktiv förändringsförmåga i företag.
• Designa ändamålsenliga beslutsprocesser för affärsmässiga utmaningar.
• Driva en innovationsorienterad organisation i strategisk riktning.
• Strategiskt projektarbete i avdelningsöverskridande grupper.
• Högsta ledningen involveras.

12-14 dagar (10-12 månader).
5-6 tillfällen.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: