Image Image Image Image Image Image Image Image Image

19 sep

By

Tjänster – Ledningsgruppsutveckling – Överblick

19 september, 2014 | By |

ledningsgruppsutveckling

Har ni en gemensam syn på ledningsgruppens uppdrag?

Vi på Ledarskaparna ställer frågor som normalt sett inte ställs i det dagliga ledningsgruppsarbetet. Det gör vi för att vi vet att de flesta ledningsgrupper tar sig inte den tid. Inget driver ledningsgruppens effektivitet så starkt som att arbeta med rätt formulerade frågor vid rätt tidpunkt.

Vi designar samtliga våra ledningsgruppsuppdrag efter kundens specifika behov.
Nedan följer exempel på våra mest uppskattade sätt att stödja ledningsgrupper.

19 sep

By

Tjänster – Ledningsgruppsutveckling – Överblick-Eng

19 september, 2014 | By |

ledningsgruppsutveckling

Do you have a shared vision of the management-team mission?

We at Ledarskaparna ask questions that are not normally asked in daily management-team work. We do this because we know that most management teams do not take the time needed to reflect. Nothing drives a management team’s effectiveness as strongly as working with correctly formulated questions that are timely.

We design all of our management-team missions in accordance with the customer’s specific needs.
Below are examples of our most popular methods for supporting management teams.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: