Image Image Image Image Image Image Image Image Image

23 sep

By

Tjänster – Ledarskapsutveckling – Överblick – Eng

23 september, 2014 | By |

ledarskapsutveckling_2014

Can you get more power out of leadership?

When we first started in 1991, this was the question we worked on along with our first customers. Much has changed in the world since then even though people have not changed. Our hallmark in leadership development is that we design content so that managers feel that they can practice ”on their own reality”. We always see each individual. In addition, we are well known for challenging the usual comfort zones.
We design all leadership development assignments in line with the customer’s specific needs.

The following are examples of some of our programs.

23 sep

By

Tjänster – Ledarskapsutveckling – Överblick

23 september, 2014 | By |

ledarskapsutveckling_2014

Kan ni få ut mer effekt av ledarskapet?

När vi startade 1991 var detta frågan vi arbetade med tillsammans med våra första kunder. Nog har det förändrats alltid, trots att vi människor inte har förändrats. Vårt adelsmärke i ledarskaps-utveckling är att vi designar innehållet så att cheferna känner att de får träna ”på sin egen verklighet” och att vi alltid ser alla individer. Dessutom är vi rätt kända för att utmana de vanliga komfortzonerna.

Vi designar samtliga ledarskapsutvecklingsuppdrag efter kundens specifika behov.
Nedan följer exempel på några av våra program.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: