Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjänster – Intro

30 maj, 2013 | By |

Ett fulladdat ledarskap driver affärerna framåt

Vi ska hjälpa våra kunder att bli mer lönsamma genom ett innovationsdrivande ledarskap så de kan koncentrera sig på att designa vägen framåt på en föränderlig marknad. Vår modell tar utgångspunkt i individens förändringsförmåga genom vår metod “Inse-Äga-Prestera”. Utvecklingen mot att bli en innovationsdrivande organisation sker genom ett växelspel mellan ledningsgruppen, ledarna och medarbetarna som samtliga strävar mot att stärka innovationskulturen. Företagsledningen visar vägen genom förebildsledarskap varför ledningsgruppens utvecklingsnivå säkerställs innan ledarutveckling för övriga ledare påbörjas. Hela genomförandet designas helt efter dina förutsättningar och behov.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: