Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ Kultur – Innovationskraft – Bottom

30 maj, 2013 | By |

Nivå-1
Strategiledning.
Ledningsgruppens förmåga att fatta strategiska beslut.

Mitt innovativa ledarskap.
Ledarnas förmåga att leda sig själva och utöva ett ledarskap som stärker organisationens innovationskraft.

Nivå-2
Implementeringsledning.
Ledningsgruppens förmåga att implementera strategiska beslut.

Leda innovativa team.
Ledarnas förmåga att implementera beslut genom de team de leder.

Nivå-3
Innovationsledning.
Ledningsgruppens förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Leda en innovationsdriven organisation.
Ledarnas förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Services- Model- Bottom

30 maj, 2013 | By |

Level-1
Strategy Management.
The Management Team’s ability to make strategic decisions.

My innovative leadership.
Leaders’ ability to lead themselves and exercise a leadership that strengthens the organization’s Innovation Force.

Level-2
Implementation Management.
The Management Team’s ability to implement strategic decisions.

Leading innovative teams.
Leaders’ ability to implement decisions by means of the teams they lead.

Level-3
Innovation Management.
The Management Team’s ability to strengthen the organization’s Innovation Force over time.

Leading an innovation-driven organization.
Leaders’ ability to strengthen the organization’s Innovation Force over time.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: