Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ Kultur – Innovationskraft – Bottom

30 maj, 2013 | By |

Nivå-1
Strategiledning.
Ledningsgruppens förmåga att fatta strategiska beslut.

Mitt innovativa ledarskap.
Ledarnas förmåga att leda sig själva och utöva ett ledarskap som stärker organisationens innovationskraft.

Nivå-2
Implementeringsledning.
Ledningsgruppens förmåga att implementera strategiska beslut.

Leda innovativa team.
Ledarnas förmåga att implementera beslut genom de team de leder.

Nivå-3
Innovationsledning.
Ledningsgruppens förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Leda en innovationsdriven organisation.
Ledarnas förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: