Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ Kultur – Innovationskraft

30 maj, 2013 | By |

Utveckla innovationskraften i tre nivåer

Vår huvudmodell kallar vi för ”Innovationskraft”. Den är indelad i tre olika utvecklingsnivåer, där både ledningsgruppen och övriga ledare behöver leva upp till en definierad ledningsförmåga för att övergå in i nästa nivå.
Vill du veta mer och är nyfiken, hör av dig!

Services- Main Model

30 maj, 2013 | By |

Develop innovation force at three levels

We call our main model ”Innovation force”.
The model is divided into three levels of development, and in which both the management team as well as the other leaders need to attain pre-defined levels before ascending to the next level.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: