Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ Kultur – Innovationskraft

30 maj, 2013 | By |

Utveckla innovationskraften i tre nivåer

Vår huvudmodell kallar vi för ”Innovationskraft”. Den är indelad i tre olika utvecklingsnivåer, där både ledningsgruppen och övriga ledare behöver leva upp till en definierad ledningsförmåga för att övergå in i nästa nivå.
Vill du veta mer och är nyfiken, hör av dig!

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: