Image Image Image Image Image Image Image Image Image

The Company- Competence

4 april, 2013 | By |

We possess hundreds of years of leadership experience

Today, we are 15 consultants who collectively possess hundreds of years of managerial experience. Each day, we ask ourselves whether it is possible to maximize the performance of a leader or management team, as quality of life at work can become the main driving force for financial growth in a changing market. We know that the answer is to transform all leaders to designers so they can meet future challenges by creating new solutions. When a leader uses small and large innovations to solve problems, the company can adapt to continuously fluctuating market conditions. The answers can rarely be found in past success stories. Our consultants have diverse backgrounds and profiles, but we are all used to working at both individual and organisational levels. We tackle all problems directly and we are engaging, challenging and responsive.

Om – Ledarskaparna – Kompetens

4 april, 2013 | By |

Vi har mer än 100 års erfarenhet

Idag är vi flera konsulter som tillsammans sitter på hundratals år av ledarerfarenhet. Varje dag frågar vi oss om det är möjligt att maximera prestationsförmågan hos en ledare eller ledningsgrupp så livskvalitet på jobbet kan bli den främsta drivkraften för att öka den finansiella tillväxten på en föränderlig marknad. Vi vet att lösningen är att förvandla alla ledare till designers så de kan möta framtidens utmaningar genom att skapa nya lösningar. När en ledare löser problem genom små och stora innovationer kan företaget utvecklas på marknadens villkor. Svaren finns sällan i historiska framgångar. Våra konsulter har olika bakgrunder och profiler men vi är alla vana att arbeta med både individens och företagets förutsättningar. Vi går rakt på sak och är engagerande, utmanande och lyhörda.

Se presentationen ”Ledarskaparna på 3 minuter”

Se filmen här!

jörgen_bildJörgen Svedberg på Ledarskaparna intervjuas om vad Ledarskaparna gör,
med vilka Ledarskaparna jobbar och på vilket sätt.

 

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: