Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ kultur – innovation – definition

3 juni, 2013 | By |

Vår definition av Innovation

box-innovation”Innovation är förmågan att transformera en organisations resurser genom att nyttja medarbetarnas kreativa förmåga till att skapa nya lösningar i form av produkter, tjänster och processer som aktivt bidrar till att utveckla såväl det egna företagets som kundernas lönsamhet.”
Ledarskaparna

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: