Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ kultur – innovation – definition

3 juni, 2013 | By |

Vår definition av Innovation

box-innovation”Innovation är förmågan att transformera en organisations resurser genom att nyttja medarbetarnas kreativa förmåga till att skapa nya lösningar i form av produkter, tjänster och processer som aktivt bidrar till att utveckla såväl det egna företagets som kundernas lönsamhet.”
Ledarskaparna

Innovation-Eng

3 juni, 2013 | By |

Innovation is the key to profitability

Innovation is the ability to transform an organization’s resources by taking advantage of the employees’ creative abilities to create new solutions in the form of products, services and processes that actively contribute to the development of both the company as well as customer profitability. What does lasting change signify for you? Here you will meet the latest thinking on innovation.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: