Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Om – Ledarskaparna – Metod

30 maj, 2013 | By |

Metoden för att åstadkomma förändring som inte faller tillbaka till gamla vanemönster

Våra utvecklingsprocesser är baserad på en väl beprövad metodik. ”Inse-Äga-Prestera” är tre nyckelord som används i kronologisk ordning för att stödja utvecklingen av både ledare och ledningsgrupper. För att utveckla vår metodik och för att hela tiden ligga i framkant med forskningen inom vårt område samarbetar vi med ett antal akademiska institutioner.
• Försvarshögskolan
• Chalmers
• Vinnova

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: