Image Image Image Image Image Image Image Image Image

The Company – Method

30 maj, 2013 | By |

The method for your development

Innovation leadership is based on proven methodology. The three keywords ”Realize-Own-Perform” are used in this order to support the development of leaders and management teams. The method is central to our Main Model – Innovation Force. To develop our methodology and to constantly be at the forefront of research in our field, we cooperate with a number of academic institutions.
• Swedish National Defence College
• Chalmers
• Vinnova

Om – Ledarskaparna – Metod

30 maj, 2013 | By |

Metoden för att åstadkomma förändring som inte faller tillbaka till gamla vanemönster

Våra utvecklingsprocesser är baserad på en väl beprövad metodik. ”Inse-Äga-Prestera” är tre nyckelord som används i kronologisk ordning för att stödja utvecklingen av både ledare och ledningsgrupper. För att utveckla vår metodik och för att hela tiden ligga i framkant med forskningen inom vårt område samarbetar vi med ett antal akademiska institutioner.
• Försvarshögskolan
• Chalmers
• Vinnova

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: