Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Om – Ledarskaparna – Kompetens – Alla

8 augusti, 2013 | By |

Jörgen Svedberg (VD)

Jag har 15 års erfarenhet av jobb med resultatansvar inom handel och tjänstesektorn. Som VD har jag etablerat dotterbolag i utlandet och fått erfarenhet från flera europeiska länder. Jag har jobbat med marketing research och management & organisationskonsulting. Jag har en civilekonomexamen och en MBA från South Bank University, London. Jag är idag delägare och VD i Ledarskaparna Coaching & Consulting AB.

jorgen

Inriktning

Min inriktning är att arbeta med VD:ar, ledningsgrupper och ledarutveckling. Jag genomför ledningsgruppsutveckling, strategiprocesser, ledarskapsträning samt individuellt mentorskap för chefer.

Kontakta

Mail: jorgen.svedberg@ledarskaparna.se
Mobil: +46 708 271 618

Roy Bartilson

Jag har 27 års erfarenhet, varav 15 års ledningserfarenhet, i ett av Sveriges största IT-företag. Jag utnyttjar mina tidigare erfarenheter för att skapa förståelse och delaktighet i förändringsarbete. Jag jobbar med hela förändringsprocessen från insikt till förankring och handling. Jag använder mina färdigheter till att bl.a. facilitera (stödja) ledningsgrupper och projektgrupper i processer som syftar till att tydliggöra syfte, mål och strategier på ett sätt som skapar delaktighet och ägarskap hos alla deltagare. Jag har en MBA-examen från Stockholms Handelshögskola 2000.

Roy Bartilson_9758

Inriktning

Min inriktning är att arbeta med ledningsgrupper och ledarutveckling utifrån aktuella affärsutmaningar. Jag genomför ledningsgrupputveckling, strategiprocesser, implementering/förändringsstöd för chefer, ledarskapsträning samt individuellt mentorskap för chefer.

Kontakta

Mail: roy.bartilson@ledarskaparna.se
Mobil: +46 705 160 150

Per Malmberg

Att få alla chefer och medarbetare att prestigelöst samarbeta för att utveckla företaget är för mig ett kall. Som grundare av Ledarskaparna är ett av mina mål att utveckla ett Ledarskaparna som själva kan statuera ”det goda exemplet”. Helhetssyn, enkelhet, ansvar och engagemang är ledord för mig. Jag drivs starkt av att koppla företagets lönsamhetsbehov med individens behov av meningsfullt arbete.

Per Malmberg 9441

Inriktning

Min främsta styrka ligger i att facilitera implementeringsprocesser. Jag jobbar idag främst med utveckling av ledningsgrupper och ”högre” ledarutvecklingsprogram.

Kontakta

Mail:per.malmberg@ledarskaparna.se
Mobil: +46 708 271 613

Pierre Öhgren

Min bakgrund som chef, ledare, seniorkonsult, företagsägare, utbildare, utvecklare, pedagog, coach, förälder, idrottare, projektledare mm, mm under mer än 20 år och med erfarenheten och förtroendet av att fått påverka hundratals chefer i sin utveckling ger mig en grund av förståelse för hur chefer, ledare och medarbetare i sin vardag möter utmaningar och dilemman.

Vad jag tror på:
Det finns tre konkreta ord som jag utgår ifrån och som jag verkligen tror på måste finnas för att skapa en utveckling och eller en förändring.
MOD – Modet att våga pröva nytt, modet att våga fatta beslut på osäkra underlag och modet att stå för sina misstag.
ANSVAR – Att det är jag/individen som måste ta ansvar för genomförandet, förändringar och utvecklingen. Att inte lägga över det på andra och vara offer för omständigheter.
VILJA – Att vara inifrån styrd och utgå från sin egen lust och önskan om vart man vill. Att vilja bli utmanad mot synligt värde.

Hur jag gör:
Att leva som man lär, att själv stå för och tro på det jag lär ut till andra är helt avgörande för mig. Att känna och vara äkta i min roll gör att jag verkligen bygger ett ömsesidigt förtroende.
Jag brinner också för att ständigt utveckla den pedagogiska delen av mitt arbete. Den röda tråden, konkret nytta, enkla verktyg, engagemang, delaktighet och hitta glädjen i lärandet.
Jag utmanar gärna, ibland på gränsen, strukturer och invanda mönster. Och gör det med ett absolut gott syfte i att andra ska lära sig nytt och få nya insikter som bidrar till utveckling i sin roll och som människa.

Inriktning

Vad jag gör och är riktigt bra på:
- Utveckla ledningsgrupper till bestående effektivitet. Jag har erfarenhet på alla organisatoriska nivåer och många referenser på området
- Utveckla chefer och ledare i anpassade program som på riktigt ger effekt i vardagen och på sista raden. Har en stor erfarenhet av detta och flera konkreta exempel och referenser.
- Coacha chefer på samtliga organisatoriska nivåer till deras önskade utveckling och ge konkreta tips och råd byggd på flera års erfarenhet inom området och från många branscher.
- Utveckla lärande och pedagogik inom organisationer och företag som vill skapa en intern lärande miljö.

Kontakta

Mail:pierre.ohgren@ledarskaparna.se
Mobil: +46 705 353 953

Ewa Klintestam-Nordin

Jag har en lång, bred och gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete både inom offentlig sektor och i näringslivet på nationell och internationell nivå. Hos våra kunder bidrar jag med att vara ett stöd i människors utveckling, oavsett nivå i organisationen.

Ewa Klintestam Nordin_9662

Inriktning

 • Utveckling av ledare, ledningsgrupper, team och individer.
 • Utveckling av medarbetarskap och kommunikativa processer – även i samband med avveckling.
 • Verksamhets- och organisations-utveckling med särskild tyngdpunkt på Change Management.
 • Facilitator av olika typer av möten, workshops, utbildningar samt processer.
 • Train the trainer, att utbilda icke-pedagoger till att vara interntränare.

Kontakta

Mail: ewa.klintestamnordin@ledarskaparna.se
Mobil: +46 709 810 810

Jörgen Weiss

Jag har mer än 15 års erfarenhet av kommersiella chefsroller i näringslivet och en gedigen utlandserfarenhet.
Min branscherfarenhet spänner över följande områden: tjänsteproducerande, business to business och konsumentvaror med varumärken så som ASEA, Partena, Nike, Helly Hansen, Peak Performance med flera. De senaste 13 åren har jag varit stationerad utomlands, Holland, 6 år, och Tyskland, 7år. Nyckeln är att finna balansen på tillväxt och lönsamhet genom distribution och organisationsutveckling. Jag har även jobbat med varumärkespositionering. Jag har en civilekonomexamen och jag talar flytande engelska och tyska. Min roll i Ledarskaparna är dels som seniorkonsult och dels som marknadsansvarig.

jorgen Weiss

Exempel på erfarenheter

 • Uppbyggnad av ASEA Järnkonst Exporförsäljning. Stationerad i Saudiarabien under 2 år.
 • Drift- och resultatansvar inom Restaurang / Eventbranschen (Partena).
 • >10 års erfarenhet från Internationella försäljningschefsroller inom Sportbranschen (Nike, Helly Hansen, Peak Performance).
 • 4 års erfarenhet av Internationella Interim Management Konsultuppdrag (Fila, O´Neill, Actic).
 • Mångårig erfarenhet av organisation- och varumärkesetablering i många Europeiska länder.
 • Lång erfarenhet från rekrytering och organisationsutveckling (samtliga roller ovan samt i det internationella bolaget Sport Invest).
 • Många års erfarenhet av ledningsgrupparbete i internationella varumärkesdrivna företag.

Inriktning hos Ledarskaparna

Med affärsbakgrund från affärsstrategi till implementering, är min inriktning att arbeta med beslutsfattare utifrån rådande affärsutmaningar. Jag bidrar till att skapa effektiva och motiverade team som kan hantera och anta förändring över tiden. Jag genomför strategiprocesser, ledarskapsträning samt individuellt mentorskap för chefer.

Kontakta

Mail: jorgen.weiss@ledarskaparna.se
Mobil: +46 735 546 094

Stefan Sävland

Jag har 15 års erfarenhet av att stödja näringslivet i utvecklingsprocesser av team och ledare. Jag har under 5 år arbetat med socialt trasiga barn i förpuberteten. Jag har också stöttat långtidsarbetslösa och långtids-sjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. Jag har verkat i Ledarskaparna Coaching & Consulting sedan 1997. Jag har under 20 år tränat så väl senior- som ungdomslag i handboll i Kroppskultur från Uddevalla. Jag startade min yrkeskarriär som officer.

Stefan savland9470

Inriktning

Jag arbetar främst med ledar- och chefsutveckling i vanligtvis längre program. Jag arbetar även med individuell coaching och teamutveckling.

Kontakta

Mail: stefan.savland@ledarskaparna.se
Mobil: +46 706 710 113

Kristian Thersthol

Jag har över 15 års erfarenhet från telekom och it-branschen och har varit verksam inom bland annat försäljning, produktledning och dataproduktion. Under närmare 10 år har jag haft olika chefsbefattningar varav flera år på företagsledningsnivå. Utöver detta har jag varit VD i ett eget företag. Jag är civilekonom med inriktning på marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg, samt utbildad NLP-coach.

Kristian 113318

Inriktning

Jag jobbar med genomförande av förändringsprojekt bland annat genom att skapa förståelse, delaktighet och ägarskap i alla led. Det innebär arbete med framförallt ledningsgrupper och deras förändringsarbete utifrån företagets framtida affärsutmaningar. Därutöver leder jag program för utveckling av ledningsgruppens arbetssätt, samt genomför strategi- och affärsplanering och ledarutvecklingsprogram för chefer.

Kontakta

Mail:Kristian.Thersthol@ledarskaparna.se
Mobil: +46 705 100 088

Gunnar Wallin

Jag har lång erfarenhet från branscherna IT och medicinteknik och har arbetat med produktutveckling i små och stora företag i internationell miljö. Jag är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, och har kompletterat med utbildningar i psykologi, organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation.

Gunnar Wallin_9582

Inriktning

Mitt mål är att bidra till att människor hittar sina personliga och professionella drivkrafter i sin arbetsroll samt kan bilda effektiva och framgångsrika team. Alla team kan bli framgångsrika om dolda frågor tillåts komma upp till ytan och personliga olikheter värderas och accepteras. I Ledarskaparna arbetar jag främst med individuell coaching,chefsutveckling i ledarutvecklingsprogram och teamutveckling.

Kontakta

Mail: gunnar.wallin@ledarskaparna.se
Mobil: +46 735 313 573

Maria Preiholt

Jag har en lång erfarenhet av personal frågor (HR), ledarskap och ledningsgruppsarbete från stora internationella börsnoterade företag inom IT och Telecom branschen. Jag har en Fil kand. från Stockholms Universitet med inriktning på information, media- och kommunikations vetenskap samt en 2 årig journalist utbildning. Min styrka ligger i min förmåga att omsätta strategier till åtgärder och att snabbt analysera effekterna av beslut på kort och lång sikt.

maria

Yrkeserfarenheter

10 års erfarenhet som HR chef i olika bolag inom Telia koncernen. I mitt ansvar ingick både operativa och strategiska HR frågor. Som HR chef var jag ansvarig för att driva och genomföra flera omställnings¬program med olika över¬talig¬hets-åtgärder.

Kommunikation mellan människor är en ledstjärna för mig och jag har i ca 10 år varit intern ansvarig för kommunikation och PR frågor.

Mina roller som HR direktör och Kommunikations ansvarig har inneburit att jag varit aktiv medlem i olika ledningsgrupper i mer än 20 år och aktivt drivit de strategiska frågorna som en del av ledningsgruppsarbetet.

Jag har också lång erfarenhet av ledarurval och ledarskapsutveckling. Det har bland annat inneburit utveckling av innehåll i ledarprogram för chefer på alla nivåer kopplat till företagets strategi och värderingar, upphandling av globala leverantörer för dess program, säkring av implementering och uppföljning av effekter av dessa program. Jag har även utvecklat interna Assessment verktyg och program för att ta hand om interna talanger.

Inriktning hos Ledarskaparna

I Ledarskaparna stödjer jag chefer och HR personer på alla nivåer.
Nedan är exempel på områden jag arbetar med:

 • Utveckling av ledare, ledningsgrupper, team och indivi¬der.
 • Stödja HR funktionen i att agera mer strategiskt inom företaget
 • Skapa processer för att ta fram och implementera en ledarskapskultur
 • Skapa processer och program för hur företag identifierar utvecklar och behåller sina nyckelpersoner
 • Facilitator av olika typer av möten, workshops, utbildningar samt processer.

Övriga meriter

Diplomerad ICF Coach
Diplomerad Samtals terapeut (HumaNova)
Flytande i svenska samt engelska både i tal och i skrift.

Kontakt

Mail: maria.preiholt@ledarskaparna.se
Mobil: +46 705 438 020

Mats Frid

Jag har 15 års erfarenhet som VD i stora och små företag i Sverige och Norden. Under drygt 10 år som managementkonsult har jag hjälpt till att utveckla både ledare/ledningsgrupper och affärer. Jag är civilingenjör (KTH) och har en MSc. Engineering management från Stanford.

IMats Frid_9717

Inriktning

Jag hjälper ledningsgrupper och VD:ar i organisationer som behöver utveckla och planera samt genomföra förändringar. Jag kan bidra i hela processen från strategiformulering till att få ihop kultur/värderingar.

Exempel på erfarenheter

Även om jag har en bred ”allmänkompetens” ligger min spetskompetens inom tjänstesektorn. Jag har en omfattande erfarenhet av att anpassa företag till nya förutsättningar, kostnadsanpassning, utveckling av organisationer och människor. Jag är bra på att kommunicera och är omvittnat duktig på att bygga värdegrundat ledarskap och få med människors engagemang i en förändring för bestående resultat.

 • 15 år som VD på Bennett, Ticket, Telia Card , Unisource Card Services och CFI Group
 • 5 år som ledarutvecklingskonsult och partner i Effectusgruppen
 • 3 år som managementkonsult på PA Consulting Group
 • 4 år som affärsutvecklingskonsult och partner i Kaleidoscope
 • Interim Chef att hyra

Kontakta

Mail: mats.frid@ledarskaparna.se
Mobil: +46 705 159 010

Gunilla Westberg

Jag har drygt 20 års erfarenhet av olika chefsroller, som HR-chef, linjechef för ekonomer, med resultatansvar, suttit i ledningsgrupp och haft internationellt (både europeiskt och globalt i olika roller) ansvar för HR- frågor. Jag har i grunden en socionomexamen och arbetar idag som ledarskapare / associate i Ledarskaparna Coaching & Consulting AB.

gunilla westberg

Inriktning

Utveckling av ledare och medarbetare kombinerat med förändringsarbete har varit en röd tråd i mitt arbetsliv. Min erfarenhet av flera helt olika slags organisationer och företag har tränat mig att lyssna in och se både kultur, organisation och hur olika ledar- och medarbetarskap kan vara. Olikheterna har berikat mig och är till stor nytta i mitt arbete som ledarskapare. Kvalité, engagemang och mervärde för kunden är nyckelbegrepp för mig.

Som ledarskapare är huvudfokus att stötta chefer i att nå varaktig förändring, att bli mer framgångsrika i sitt personliga ledarskap, i hur de leder sina team och når mer framgång i sina ledningsgrupper.

Exempel på erfarenheter

 • Bred HR-erfarenhet både operationellt och strategiskt, arbetar internationellt sedan ca 15 år
 • 3 års erfarenhet som ledarskapsutvecklare, facilitator och coach i ”eget bolag”
 • 6 år inom General Electric med både svenskt HR-ansvar i en transaktionsintensiv verksamhet (inklusive förvärv och M&A) och europeiskt ansvar för Training & Development
 • 3 års global HR-erfarenhet från IT/Finansbolag, i en ägardriven och snabbfotad verksamhet
 • 15 års HR-erfarenhet från Stockholms läns landsting

Exempel på uppdrag

 • Exempel på uppdrag Företagsanpassade ”ny som chef”-program
 • Skräddarsydda program för ledningsgrupper för ökat samarbete och kommunikation
 • Coaching av chefer inom Posten
 • Strategiskt HR stöd till Trafikverket

Arbetsspråk är svenska och engelska.

Kontakta

Mail: gunilla.westberg@ledarskaparna.se
Mobil: +46 70 568 75 29

Tuva Sjöström

Jag har 14 års erfarenhet av chefs- och resultatansvar inom telekom- och IT-branschen. Jag trivs som bäst när jag får bidra till att individer och grupper utvecklas och förändras. Att sedan knyta ihop ledarskap med affärsutveckling och strategiarbete ser jag som en viktig framgångsfaktor. Jag har erfarenhet av att leda människor genom både stark tillväxt såväl som i nedskärningstider. Min bakgrund ger mig möjlighet att utmana människor att ta ägarskap för sina ansvarsområden eller sin situation i förändringsprocesser.

Tuva

 

Inriktning

 • Ledarutveckling, både för individuella chefer och i ledarutvecklingsprogram
 • Ledningsgrupputveckling
 • Stöd till VD eller HR chef i förändringsprocesser

Kontakta

Mail: tuva.sjostrom@ledarskaparna.se
Mobil: +46 729 936 310

 

Pernilla Hörnfeldt

Jag har arbetat många år i ansvars- och ledarroller inom service- och upplevelsebranschen och har även lång erfarenhet av arbeta med att utveckla och coacha unga ledare. Jag trivs när jag får arbeta med problem eller frågeställningar utifrån olika perspektiv och jag tror på att utmana etablerade normer i organisationer eller i ledningsgrupper för att skapa förändring och utveckling. Att skapa och bidra till inspirerande, engagerande och energifyllda sammanhang där människor utvecklar och delar kunskap för att växa, förändra och förbättra, är också något som ger mig energi. Jag är diplomerad coach och har bred erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt och kreativa processer. I grunden är jag civilekonom och har en master i Management från Umeå universitet.

 

Pernilla bild Web Jan 2014

 

Inriktning

 • Utveckling av verksamhet, ledare, ledningsgrupper, team och individer.
 • Produktion och genomförande av workshops, utbildningar, möten och större event.
 • Generationsanpassat ledarskap.

Kontakta

Mail: pernilla.hornfeldt@ledarskaparna.se
Mobil: +46 729 936 311

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: