Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ kultur – Innovation – Definition II

29 maj, 2013 | By |

Design
box-design
”Designers är alla som tänker ut lämpliga sätt att förändra befintliga situationer till önskade.”

Herbert Simon, Social Scientist och Nobelpristagare

 

 

Innovation

box-innovation”Innovation är förmågan att transformera en organisations resurser genom att nyttja medarbetarnas kreativa förmåga till att skapa nya lösningar i form av produkter, tjänster och processer som aktivt bidrar till att utveckla såväl det egna företagets som kundernas lönsamhet.”

Ledarskaparna

Facilitering

box-facilitering”Facilitatorns roll är att designa en process som stödjer gruppen, individen och företaget i att göra en förflyttning från nuläget till önskat läge. Vi gör det på ett sätt som uppmuntrar till delaktighet, ägarskap och handling från alla inblandade. Facilitatorns lojalitet ligger i första hand i att skapa bästa resultat för företaget och säkerställa individernas välmående. Facilitatorn svarar för processen men inte för innehållet.”

Sibbet, Ledarskaparna

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: