Image Image Image Image Image Image Image Image Image

The Company- Offer

30 maj, 2013 | By |

What is innovation-driven leadership?

Innovation-driven leadership develops work methods and strengthens the culture in order to enhance innovative capability.

Fundamental elements for an innovation-driven leader are creating security, creating a tolerant environment where creativity is encouraged and mistakes are allowed to be made.
The innovation-driven leader dares challenge and break established patterns. He/she has the ability to capture employees’ ideas and grasp what the team or the organization needs in order to increase its innovative capabilities.

We promise an innovation-driven leadership with self-propelled leaders who have the ability to design winning organizations in an ever-changing market place.

In close cooperation with you, we get our energy from our values
• Courageous. ”We challenge ingrained patterns.”
• Accountable. ”We´ll take it from talk to results.”
• Inspiring. ”We inject energy and force for change.”
• Responsive. ”We give the customer what they need – not what they want.”

Företag – Erbjudande

30 maj, 2013 | By |

Vad är ett innovationsdrivande ledarskap?

Ett innovationsdrivande ledarskap utvecklar arbetssätt och stärker kulturen i syfte att öka den innovativa förmågan.

Grundstenarna för en innovationsdrivande ledare är att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Han/hon har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad teamet eller organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan. Den innovationsdrivande ledaren designar i takt med de ständiga förändringar och har mod att pröva lösningar innan de äe helt färdiga.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: