Image Image Image Image Image Image Image Image Image

The Company – Philosophy

4 april, 2013 | By |

The ability to design a winning organization

The complex business problems we are faced with today cannot be solved with the same mindsets they were created with. All companies must therefore start from a point outside traditional management. Forget total quality. Forget top-down hierarchies. In this era of fast moving markets we can no longer ”decide” the way forward. We need to ”design” the way forward that bypasses the static cultures and fossilized layers of times past.
We are a business partner that develops innovation-driven leadership for companies which have realized that the key to sustainable growth is constant change. By understanding your business environment and culture, we shape self-propelled leaders at various levels who can design winning organizations with motivated employees.

Innovativ kultur – innovationsdrivande ledarskap

4 april, 2013 | By |

Vad är ett innovationsdrivande ledarskap?

Ett innovationsdrivande ledarskap utvecklar arbetssätt och stärker kulturen i syfte att öka den innovativa förmågan.

Grundstenarna för en innovationsdrivande ledare är att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Han/hon har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad teamet eller organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan. Den innovationsdrivande ledaren designar i takt med de ständiga förändringar och har mod att pröva lösningar innan de äe helt färdiga.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: