Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ kultur – innovationsdrivande ledarskap

4 april, 2013 | By |

Vad är ett innovationsdrivande ledarskap?

Ett innovationsdrivande ledarskap utvecklar arbetssätt och stärker kulturen i syfte att öka den innovativa förmågan.

Grundstenarna för en innovationsdrivande ledare är att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Han/hon har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad teamet eller organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan. Den innovationsdrivande ledaren designar i takt med de ständiga förändringar och har mod att pröva lösningar innan de äe helt färdiga.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: