Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Smile

Smile, en av Sveriges mest snabbväxande tandläkarkedja, är övertygade om att det går att göra tandläkarbesök till en trevligare upplevelse. Läs mer på www.smile.se

Därför säger Smile i sitt varumärkeslöfte ”ovanligt bekväm tandvård”.
Utgångspunkten i ledarutvecklingen är företagets värderingar och framför allt ska de synliggöras för var och en i organisationen och sedan genomsyras till kund.

David Halldén, VD, : ” Det är viktigt att vi ser det här som en gemensam resa och att innehållet designas successivt över tid. Vi är mycket ödmjuka inför den väg vi har att vandra. Utan en gemensam syn på hur vi bedriver värderingsarbete och ledarskap har den inget värde.”

Roy Bartilson, en av Ledarskaparna fortsätter: ” Processens tyngdpunkt kommer att vara en kombination av personlig utveckling och värderingsarbete. Tanken är att resan ska fortsätta ut på klinikerna, det handlar inte bara om kursdagar utan det riktigt stora arbetet sker ute på klinikerna. Själva ledarträningen bygger på upplevelsebaserad pedagogik och på de vardagsutmaningar cheferna i Smile står inför, det blir en stor variation av övningar och reflekterande samtal.”

Läs mer på Smiles hemsida!

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: