Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol24/w8/4yi7fuqgqtlzkyd/ledarskaparna.se/public_html/wp-content/themes/district/functions.php on line 1653

PwC

Våra yngre partners behövde en utvecklingsfas från att vara partners till att även agera som entreprenörer, det vill säga driva affärer på ett innovativt sätt mot kund.
Tidigare gick den här målgruppen olika typer av program och vi behövde ett gemensamt sätt att driva projekt och en gemensam syn på vårt ledarskap.
Vi började samarbetet med Ledarskaparna 2003 och våra nuvarande ledare har alla gått igenom vårt företagsdesignade utvecklingsprogram.
Nu har vi samma plattform att verka utifrån.
Vi har också ett antal affärsutvecklingsprojekt utanför ordinarie verksamhet – i utvecklingsprogrammet arbetar vi med verkliga affärsprojekt.
Cheferna har också lärt känna varandra bättre.

Hur är det nu?

Vi i en ny fas. Ledarna är nu på plats och nästa steg är att att designa utvecklingsprogrammet med med ett nordiskt perspektiv tillsammans med Ledarskaparna.
Vi upplever Ledarskaparna som lyhörda, lyssnande leverantör som tillsammans med oss utvecklas i symbios. De är även kravställare. ”Same same” är inte tillräckligt för dem.

ANDERS LUNDIN, STYRELSELEDAMOT, ANSVARIG FÖR LEDARUTVECKLINGSFRÅGOR; HUVUDINRIKTNING PARTNERFRÅGOR, PWC


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol24/w8/4yi7fuqgqtlzkyd/ledarskaparna.se/public_html/wp-content/themes/district/functions.php on line 1653

PwC

Our junior partners needed to progress from not only being partners to also act as entrepreneurs, i.e., to be innovative when dealing with customers. 1746

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: