Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol24/w8/4yi7fuqgqtlzkyd/ledarskaparna.se/public_html/wp-content/themes/district/functions.php on line 1653

HR PostNord

”Det är främst två projekt som sticker ut under våra år som samarbetspartner till Posten koncernen.

Postens största enhet, Produktion (Posten Meddelande AB) gjorde en strukturell omorganisation med en ny arbetsprocess och tio nya regionala ledningsgrupper. I tillägg till detta skulle man spara  ca. 650 MSEK i kostnader under kommande år.  Ledarskaparnas uppdrag var att stärka ägarskapet till den nya arbetsprocessen och hjälpa ledningsgrupperna att få en effektiv start, även den nationella ledningen omfattades av uppdraget. Både Peter Brännström (Chef, Produktion) och jag är nöjda med insatsen. Man klarade besparingskraven med råge och under året satte man all time high rekord i kvalitet (precisionsmål i antal brev till rätt mottagare)”.

Jörgen Svedberg, (VD Ledarskaparna) berättar vidare. ”Det andra projektet som sticker ut gav oss en rejäl utmaning i att på kort tid sjösätta ett chefscoaching projekt från Malmö i söder till Kiruna i norr. Projektet omfattade 244 chefer där respektive chef genomgick ett coaching program under ett drygt halvår. Posten hade gjort beräkningar och såg tydligt kopplingen mellan högt ledarskapsindex och hög måluppfyllelse för sina chefer vilket var bakgrunden för projektet”. Maria Delby, projektansvarig hos Posten konstaterar att ”Vi ser tydliga förbättringar inom kommunikation, som var ett mycket viktigt förändringsområde. Vi ser även att de chefer som coachats går vidare på egna ben och att de som kunde utvecklas allra mest har faktiskt gjort det”.

MARIA DELBY, CHEF LEDARSKAP, KONCERN HR POSTNORD AB


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol24/w8/4yi7fuqgqtlzkyd/ledarskaparna.se/public_html/wp-content/themes/district/functions.php on line 1653

HR PostNord

There are two projects that have stood out during our years as a partner to the Posten Group. 1749

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: