Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Helly Hansen

Ledarskaparna angriper alltid våra utmaningar utifrån ett företagsperspektiv och de mekanismer som driver lönsamheten.

Min mest positiva erfarenhet av samarbetet med Ledarskaparna är när de hjälpte oss att designa och genomföra en process för att förbättra vårt resultat på en av våra största exportmarknader.

De faciliterade oss igenom en serie seminarier där vi arbetade både med affärsplaner och relationsrelaterade utmaningar som är svåra att hantera själv. Redan efter två workshops såg vi omedelbart resultat. Vi förbättrade vårt nyckelmål ”On-Time Delivery” från under 75% till 98% på bara ett halvår.

SEBASTIAN CHOQUETTE, MANAGING DIRECTOR SOUTH EUROPE, HELLY HANSEN

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: