Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hur vi gör

metod-top

Metoden för att åstadkomma förändring som inte faller tillbaka till gamla vanemönster

Våra utvecklingsprocesser är baserad på en väl beprövad metodik. ”Inse-Äga-Prestera” är tre nyckelord som används i kronologisk ordning för att stödja utvecklingen av både ledare och ledningsgrupper. För att utveckla vår metodik och för att hela tiden ligga i framkant med forskningen inom vårt område samarbetar vi med ett antal akademiska institutioner.
• Försvarshögskolan
• Chalmers
• Vinnova

ledar_trappa_ny

Inse - Förändringsgrunden
Handlar om att förstå varför jag eller vi måste göra en förändring. Både ur ett företagsmässigt och ett personligt perspektiv.

Det finns alltid ett affärs- eller verksamhetsmässigt skäl till varför förändringar behöver göras. Kunder som inte är nöjda. Marknad som förändras. Lönsamhet som viker. Att förstå dessa och konsekvenserna på sikt om inget görs är grunden för förståelse.

Det finns också en koppling mellan ovanstående förändringsbehov och personerna i organisationen. Vilka blir konsekvenserna för mig personligen om inget görs?

Det räcker dock inte med en logisk insikt. Även lust för förändringen behöver skapas. Det åstadkommer vi genom att titta på vilka effekter vi vill uppnå med förändringen både ur ett företags- och ett personligt perspektiv. Detta skapar bryggan över till att kunna skapa ett personligt och gruppmässigt ansvarstagande.

Äga - Ansvarstagande
Handlar om att förstå sitt ansvar i förändringsprocessen och vad personen eller gruppen måste göra för att bidra på ett konkret sätt.

Det är först när man gjort det och tagit fram en plan så enkel och tydlig att det inte går att misslyckas som man kan designa vägen framåt och ta det ”inre beslutet” som gör att förändringen prioriteras.

Prestera - Action
Handlar om att säkerställa att prestationen pågår över tid. Ledningsgruppen och ledare ska agera förebilder. Alla störande styrmedel justeras om så att de stödjer förändringen. Större förändringar kan inte ses som projekt utan måste ses som kulturella förflyttningar.

Prestera blir synonymt med att starta och över tid upprätthålla den innovativa kulturen.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: