Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Pierre Öhgren, Associerad

Min story:
Min bakgrund som chef, ledare, seniorkonsult, företagsägare, utbildare, utvecklare, pedagog, coach, förälder, idrottare, projektledare mm, mm under mer än 20 år och med erfarenheten och förtroendet av att fått påverka hundratals chefer i sin utveckling ger mig en grund av förståelse för hur chefer, ledare och medarbetare i sin vardag möter utmaningar och dilemman.

Vad jag tror på:
Det finns tre konkreta ord som jag utgår ifrån och som jag verkligen tror på måste finnas för att skapa en utveckling och eller en förändring.
MOD – Modet att våga pröva nytt, modet att våga fatta beslut på osäkra underlag och modet att stå för sina misstag.
ANSVAR – Att det är jag/individen som måste ta ansvar för genomförandet, förändringar och utvecklingen. Att inte lägga över det på andra och vara offer för omständigheter.
VILJA – Att vara inifrån styrd och utgå från sin egen lust och önskan om vart man vill. Att vilja bli utmanad mot synligt värde.

Hur jag gör:
Att leva som man lär, att själv stå för och tro på det jag lär ut till andra är helt avgörande för mig. Att känna och vara äkta i min roll gör att jag verkligen bygger ett ömsesidigt förtroende. Jag brinner också för att ständigt utveckla den pedagogiska delen av mitt arbete. Den röda tråden, konkret nytta, enkla verktyg, engagemang, delaktighet och hitta glädjen i lärandet. Jag utmanar gärna, ibland på gränsen, strukturer och invanda mönster. Och gör det med ett absolut gott syfte i att andra ska lära sig nytt och få nya insikter som bidrar till utveckling i sin roll och som människa.

Inriktning hos Ledarskaparna

Vad jag gör och är riktigt bra på:
  • Utveckla ledningsgrupper till bestående effektivitet. Jag har erfarenhet på alla organisatoriska nivåer och många referenser på området
  • Utveckla chefer och ledare i anpassade program som på riktigt ger effekt i vardagen och på sista raden. Har en stor erfarenhet av detta och flera konkreta exempel och referenser.
  • Coacha chefer på samtliga organisatoriska nivåer till deras önskade utveckling och ge konkreta tips och råd byggd på flera års erfarenhet inom området och från många branscher.
  • Utveckla lärande och pedagogik inom organisationer och företag som vill skapa en intern lärande miljö.
  • Kontakt

    +46 70 535 39 53
    « TILLBAKA

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: