Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Maria Preiholt, Associerad

Jag har en lång erfarenhet av personal frågor (HR), ledarskap och ledningsgruppsarbete från stora internationella börsnoterade företag inom IT och Telecom branschen. Jag har en Fil kand. från Stockholms Universitet med inriktning på information, media- och kommunikations vetenskap samt en 2 årig journalist utbildning. Min styrka ligger i min förmåga att omsätta strategier till åtgärder och att snabbt analysera effekterna av beslut på kort och lång sikt.

Yrkeserfarenheter

10 års erfarenhet som HR chef i olika bolag inom Telia koncernen. I mitt ansvar ingick både operativa och strategiska HR frågor. Som HR chef var jag ansvarig för att driva och genomföra flera omställnings¬program med olika över¬talig¬hets-åtgärder. Kommunikation mellan människor är en ledstjärna för mig och jag har i ca 10 år varit intern ansvarig för kommunikation och PR frågor. Mina roller som HR direktör och Kommunikations ansvarig har inneburit att jag varit aktiv medlem i olika ledningsgrupper i mer än 20 år och aktivt drivit de strategiska frågorna som en del av ledningsgruppsarbetet. Jag har också lång erfarenhet av ledarurval och ledarskapsutveckling. Det har bland annat inneburit utveckling av innehåll i ledarprogram för chefer på alla nivåer kopplat till företagets strategi och värderingar, upphandling av globala leverantörer för dess program, säkring av implementering och uppföljning av effekter av dessa program. Jag har även utvecklat interna Assessment verktyg och program för att ta hand om interna talanger.

Inriktning hos Ledarskaparna

I Ledarskaparna stödjer jag chefer och HR personer på alla nivåer. Nedan är exempel på områden jag arbetar med:
  • Utveckling av ledare, ledningsgrupper, team och indivi¬der.
  • Stödja HR funktionen i att agera mer strategiskt inom företaget
  • Skapa processer för att ta fram och implementera en ledarskapskultur.
  • Skapa processer och program för hur företag identifierar utvecklar och behåller sina nyckelpersoner.
  • Facilitator av olika typer av möten, workshops, utbildningar samt processer.

Övriga meriter

Diplomerad ICF Coach
Diplomerad Samtals terapeut (HumaNova)
Flytande i svenska samt engelska både i tal och i skrift.

Kontakt

+46 705 438 020
« TILLBAKA

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: