Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kristian Guander, Associerad

Jag har lång erfarenhet av att som chef och förändringsledare utveckla ett ledar-och medarbetarskap baserat på samhörighet, mening och ansvar. Där kopplingen mellan strategier, processer, beslut och en hållbar affärsstödjande kultur är tydlig. Genom att säkra en gemensam förståelse för vad verksamheten tillsammans ska uppnå stödjer jag ledningsgrupper, chefer och organisationer genom hela förändringsprocessen. Stödet kan vara som förändringsledare, facilitator, utbildare eller som verksamhetsutvecklare. Jag har ett systemiskt förhållningssätt, och bär bland annat med mig en examen i Informatik från Göteborgs Universitet, samt en officersexamen.

Inriktning

Jag ser mig som en praktiker med tydlig förankring i aktuell forskning och vetenskap. Jag delar min tid mellan uppdrag som interimschef, och insatser som ledningsgruppsutveckling, ledarskapsträning och individuell coachning för chefer. Jag upplever att jag har en god förståelse för de utmaningar och behov som chefer, ledare och medarbetare möter. En förståelse jag nyttjar för att skapa insikter, tillit och mod att pröva nya vägar och utveckla ett lärande för ett äkta hållbart ledarskap oavsett roll eller position i verksamheten.

Kontakt

+46 70 217 47 77
« TILLBAKA

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: