Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Karin Gustafsson, Associerad

Jag har över 15 års erfarenhet av operativt arbete inom HR, både som chef och som konsult, jag har varit verksam inom både offentlig och privat sektor. Utöver konAtt koppla mål och syfte med verksamheten till det individuella och kollektiva ledarskapet är det jag brinner för. Det kan ta sig olika uttryck, men gemensamma nämnare för mina uppdrag är en hög närvaro i det relationella samspelet mellan individer, ansvarstagande och klargörandet av det gemensamma målet. Att en grupp aldrig är starkare än den enskilda individen är mitt mindset. Något jag arbetat mer med de senaste åren är on-boarding av nya chefer samt stöd vid chefsbyten.

Inriktning hos Ledarskaparna

 • Ledningsgruppsutveckling
 • UGL-handledare
 • Föreläsare och handledare konflikthantering
 • Chefscoach
 • Kontakt

  +46 73-371 58 39
  « TILLBAKA

  Kontaktinformation

  Kontakta oss:

  Följ oss: