Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Förändringsstöd Ledningsgrupp

Ledarskaparna_colour_symbol_new

            –Stärkt enighet och tydligt agerande för ledningsgrupper

Står ditt företag inför en eller flera förändringar? Starka förändringar påverkar både chefer, berörd personal, och inte minst utmanas ledningsgruppen. Förändringsstöd Ledningsgrupp är en inarbetad metodik för ledningsgrupper att förbereda, stödja och agera med enad styrka i förändringstider.

Förändringsstödet innebär att din ledningsgrupp b.la. får:

  • Stärkt ägarskap till beslutade förändringar och implementering
  • Stöd för att säkerställa en tydlig plan för det fortsatta förändringsarbetet
  • Fokus på att i mindre grad låta förändringar påverka kärnverksamheten
  • Ett förnyat arbetssätt och metodik för att möta framtida förändringar

Typisk situation

Omorganisation, nya arbetsuppgifter eller nya affärsområden? Olika former av förändringar kan vara många. Men gemensamt är att de oftast inte är smärtfria. De kan även något felhanterade ta mera kraft från den dagliga verksamheten än nödvändigt. Hur ledningsgruppen internt och externt hanterar förändringarna är avgörande för att minimera en negativ inställning i organisationen.

Förväntade effekter

Förändringsstöd för Ledningsgrupper bidrar framförallt till den så viktiga enigheten inom gruppen. Detta påverkar ledningsgruppen att i högre grad agera långsiktigt. En annan förväntad effekt av programmet är att gruppens agerande utåt blir mera tydlig och handlingskraftig. Det bidrar i sin tur till att underställda chefer och berörd personal i en förändringssituation inkluderas och enklare kommer till acceptans och förståelse.

Tillvägagångssätt i korthet

Vi inleder med att intervjua medlemmarna i ledningsgruppen för att få en tydlig bild av vilka frågor som bör arbetas igenom. Viktiga faktorer är medlemmarnas egen förståelse för att driva igenom förändringarna och hur underställda chefer ska få med sig sina enheter. Vi tittar även närmare på sättet att kommunicera och graden av öppenhet och förståelse inför förändringarna.

Upplägg

Efter intervjuer och planeringsmöte med chefen för ledningsgruppen genomför vi ett arbetsmöte i ledningsgruppen som mynnar ut i en tydlig plan som beskriver vad och hur förändringen ska kommuniceras och implementeras. I de flesta fall pågår arbetsmötet under en eller två dagar.

Allt arbete inklusive samtliga samtal och dokumentation inkluderar ett fullständigt sekretesskydd.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Exempel på klienter – Förändringsstöd till Ledningsgruppen
Swebank, Papyrus, Helly Hansen, Postnord, Sweco, Akzo Nobel, NCC, Arbetsmilöverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, PwC, IL Recycling, STF, Telenor, Södra Skogsägarna, m.fl.

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

Förändringsstöd ledningsgrupp

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: