Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Effektivt Ledningsarbete i mindre företag

Strategi_Ledarskaparna_colour_symbol_new

– Utveckla arbetssätt, mötesstruktur och relationerna i teamet

Alltför många företag väntar för länge med att etablera en ledningsgrupp med ett tydligt arbetssätt som stödjer VD och organisationen i nästa utvecklingsfas. Genom 100-tals uppdrag i mindre företag har vi lärt oss vad just de mindre bolagens ledningsgrupper behöver för att bli tydliga och inte tappa tid på brandsläckning.

Med tjänsten Effektivt Ledningsarbete i mindre företag får ni:

  • En tydlighet i rollfördelningen mellan ägare, styrelse och ledning
  • Ett väl definierat arbetssätt för ledningsarbetet inklusive mötesstruktur och rutiner
  • Närmare personliga relationer er emellan och en effektivare kommunikation
  • En enkel handlingsplan för att få er nya ledningsplattform att sätta sig

Typisk bakgrund och situation

Företaget är startat av några personer med en passion. De har något som de brinner för att hjälpa kunderna med. I 99 fall av 100 är det produktkompetensen som driver grundarna och ledningen, inte bolagsstyrning. När bolaget växer från ett ”kompisgäng” till att bli 15-30 personer kommer utmaningar i form konflikter mellan personer, otydligt vem som egentligen beslutar och om vad, olika åsikter om vad som bör prioriteras och ett behov av struktur för mer enhetligt agerande inom företaget.

Vad vi arbetar med i en workshop

En framgångsrik ledningsgrupp, oavsett företagsstorlek, har arbetat sig igenom några grundläggande uppgifter som innehåller både hårda delar som t.ex. roller, agenda samt mötesstruktur och mjuka delar som förväntningar på varandra, personernas olikheter i teamet och gruppens spelregler. Vi jobbar oss fram på ett handfast och konkret sätt. Utan utsvävningar med flummiga och teoretiska modeller. I insatsen får varje person möjlighet att reflektera över sin egen roll, prestation och vilken utvecklingspotential man har själv.

Hur det går till

Vi har lärt oss vilka genvägar som är dumsnåla och vilka som faktiskt fungerar. I ett arbete som detta fungerar det bra med ett lunch-lunch möte där vi alla har förberett oss.

Innan workshopen: Vi börjar med en VD-intervju för att förstå situationen och VD:s förväntningar bättre. Därefter träffar vi ledningsteamet för att presentera oss för varandra och för att gå igenom mål och innehåll med workshopen samt förberedelser. T.ex. ska en web enkät fyllas i för att ge en bild av hur man uppfattar nuläget och vad man vill förbättra.

Under workshopen: Vi varierar arbetssättet med gruppdiskussioner, egen reflektion, korta verktyg-utbildningspass, kommunikationsträning och praktiskt planeringsarbete. Vi börjar med att definiera ledningens primära arbetsuppgift, därefter tydliggörs vilka frågor som ska prioriteras på ledningens agenda och hitta passande mötesstruktur. I syfte att utveckla relationerna arbetar vi med insikter kring personernas olikheter, sätt att kommunicera och att etablera spelregler. Vi faciliterar processen, d.v.s. ställer frågor som ni svarar på, vi kommer inte med färdiga lösningar!

Pris: 48.000 Kr

Resultat och uppföljning

Efter intervju I slutet av workshopen arbetar ni gemensamt fram en konkret handlingsplan som ser till att ni som ledningsteam kommer igång och klarar hålla i ert nya arbetssätt. Allt arbete dokumenteras och överlämnas. En tid efter följer vi upp arbetet tillsammans med er och kanske även med respektive teammedlem om det finns önskemål om det.

Exempel på mindre till mellanstora kundföretag

Cliffdesign, Wunderkraut, Prevent, HSB Omsorg, KTC Control, Backa Läkarhusgrupp, Sydafrika Resor, Utvecklingspedagogik, Lillugglan, AddQ Consulting.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.

Följ oss gärna på LinkedIN.

pdf

Effektivt Ledningsarbete i mindre företag

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: