Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ledningsgruppsutveckling

ledningsgruppsutveckling

Har ni en gemensam syn på ledningsgruppens uppdrag?

Vi på Ledarskaparna ställer frågor som normalt sett inte ställs i det dagliga ledningsgruppsarbetet. Det gör vi för att vi vet att de flesta ledningsgrupper tar sig inte den tid. Inget driver ledningsgruppens effektivitet så starkt som att arbeta med rätt formulerade frågor vid rätt tidpunkt.

Vi designar samtliga våra ledningsgruppsuppdrag efter kundens specifika behov.
Nedan följer exempel på våra mest uppskattade sätt att stödja ledningsgrupper.

Framtidsagerande Ledningsgrupp – FAL®

Ledningsgrupper innehåller ofta viljestarka ledare. Synen på vilka frågor som ska prioriteras och vilken roll gruppen har kan variera. Då kan det vara svårt att få ut ledningsgruppens fulla potential. Det är därför som vi på Ledarskaparna har skapat och utvecklat FAL®.

Läs mer

Förändringsstöd till ledningsgruppen

Många ledningsgrupper har kravet på sig att genomföra stora förändringar i verksamheten utan att man som grupp har erfarenhet av liknande eller har tiden på sig att prova sig fram genom ”trial and error”. Dessa ledningsgrupper kan vi vägleda genom att dela med oss av både metodik och lång erfarenhet.

Läs mer

Ledningsgrupp Barometern – TPB™

Hur man än vrider och vänder på det behöver de ledningsgrupper som vill ta klivet och bli en högpresterande ledningsgrupp en gemensam förståelse för vad man bör utveckla och en lust att sätta igång utvecklingsarbetet. Med mätverktyget TPB™ åstadkommer vi det på ett smidigt sätt.

Läs mer

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: