Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

13 jun 2016

Vårt beprövade verktyg, Team Barometern TPM™ – Nu i enkel webbversion!

Nu kan ditt team – på två timmar – jämföra sig mot högpresterande team och få en gemensam förståelse för nuläget i teamet. Ni får också svar på vad ni bör göra för att vässa ert teamarbete.

nyhet

Roy Bartilson, Ledarskaparna.

Team Barometern är ett web baserat självskattningsverktyg. Syftet med verktyget är att på ett enkelt sätt skapa en gemensam insikt i gruppen om hur man uppfattar teamarbetet och vart man har sin utvecklingspotential som team.
Verktyget genomförs i två delar, i den första delen svarar man på en webenkät och i den andra delen går man igenom resultatet tillsammans i ett Resultat-reflektionsmöte. Under lanseringsperioden har vi satt prislappen till 300 kr, då vi nu prioriterar att komma igång och sätta våra rutiner, berättar Roy Bartilson på Ledarskaparna.

Klicka här för att veta mer!


Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: