Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

29 okt 2017

Ledarskaparnas syn på teamets kraft och moderna ledare

Tuva Sjöström och Karin Gustafsson, Ledarskaparna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en bra kommunikation inom teamet skapar man en kollektiv intelligens som effektiviserar arbetet. Kraven på självgående team, där chefen är coach och en gate keeper för externa störningsmoment, kommer att öka. Men att öva upp kommunikationsförmågan kräver tid tillsammans och ett strukturerat arbete.

 

Ledarskaparna vet av erfarenhet att det är därför är gynnsamt att skicka hela arbetsteam på gemensam kurs. Tidigare skickades ofta chefen på kurs tillsammans med andra chefer för att få nya teorier att implementera. Risken var dock att mötas av en skeptisk och oförstående personalgrupp vid hemkomst.

Att istället träna de grupper som ska utföra arbetet, så att de litar på varandra, vet vilka roller alla har och känner meningsfullhet med arbetet, det ger fler ringar på vattnet inom organisationen. Chefen får också draghjälp och slipper vara konsult i sin egen grupp.

Sedan länge vet vi att de yngre generationerna ställer andra krav på ledarskap än tidigare. De beskrivs som värderingsstyrda och motiveras av ett arbete med stor frihet, mandat och autonomi.  För att kunna möta deras drömmar och förväntningar är det bäst att chefer vill delegera, inkludera och bygga vidare på förslag från medarbetarna. Har du inte för vana att göra det kommer det att kännas som att du tappar kontrollen och kanske släpper ifrån dig privilegier. Det är mänskligt.

Men det är viktigare än någonsin att behålla personal, och de företag som blivit av med hela specialistteam i head hunting-processer vet att det är förödande. De agila metoderna har blivit ett honnörsord för hur en modernt ledare ska arbeta. Personalen, som kunskapskapital, är viktigare än produkten i våra komplexa organisationer.

Team som lyckas bättre än snittet har några punkter gemensamma:

  1. Det finns en psykologisk trygghet mellan teammedlemmarna. Alla har upparbetat ärliga och öppna relationer i arbetsgruppen. Man litar på att trots att en avvikande åsikt i frågor, får de ändå vara med i den sociala gemenskapen. De vågar fullt ut debattera, diskutera och ifrågasätta.
  2. Teammedlemmarna är beroende av varandra. Alla litar på att alla i teamet gör sitt bästa för gruppen. Det handlar inte om en tyst tillit och att alla arbetar på med det de ska. Det ömsesidiga beroendet vilar på beteenden som ifrågasättande av varandras arbetsinsats, feedback på beteende och arbete, och på att de har delat varandras bilder av vad teamet har betalt att göra. Allt detta sker på grupparenan, även feedback.
  3. Alla vet varför teamet finns till och vilka roller alla har. Teamet påminns om varför de finns till, vad de ska göra, och varför. Inte vid årlig budget eller affärsplanearbete. Inte på årets kick off. Kontinuerligt.
  4. Meningsfullhet. Ständiga diskussioner förs i teamet kring motivation, kring syfte och kring individuella intressen, ”what´s in it for me”. Det läggs tid på att diskutera motivation, eftersom teamet vet att det inte bara ger lärande inom teamet. Diskussionerna ökar också teammedlemmarnas förmåga att lyssna till varandra, vilket skapar förståelse och acceptans.
  5. Stolthet. Teamet vet att dess arbete gynnar organisationen och vet att andra team värderar deras arbete högt.

 


Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: