Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

1 apr 2014

Idéfabriken 4 april 2014

 

Roy Bartilson, från Ledarskaparna, föreläser och delar med sig om sina insikter och lärdomar från sitt arbete med över 150 Ledningsgrupper. Detta sker i samarbete med Realize, Fredag 4 April kl 14.14, Idéfabriken i Göteborg

Bild på Roy Bartilsson - med författare till 150 ledningsgrupper senare

Efter att ha arbetat med över 150 ledningsgrupper har Roy sett återkommande röda trådar och upplevt samma sorts brister i olika typer av företag/organisationer. Brister som hindrade både ledningsgruppen och företaget att nå sin fulla potential. Om inte ledningsgruppen har klart för sig varför de finns till, vilka beslut som ska tas respektive inte ska tas där samt utvecklat en kommunikativ nivå och tillit i gruppen, kommer det skapa otydlighet i hela organisationen. Det är påfallande många som bara genom att klargöra varför de finns till som grupp kan minska mycket av organisationens energiläckage.

Roy Bartilson har tillsammans med Per Malmberg skrivit boken ”150 ledningsgrupper senare – vår bild av en dold potential”.


Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: