Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

5 apr 2017

Hur skolledningen arbetade fram ett mer tydligt arbetssätt på Rydsbergsskolan, Lerum

svedberg

Jörgen Svedberg, Ledarskaparna.

Intervju med Jörgen Svedberg (Ledarskaparna) som gav stöd till skolledningen i deras utvecklingsarbete.  


Kan du ge en kort bakgrund?

Rektorerna såg de att det spretade i både arbetssätt och kultur på skolan. I många sammanhang blev det otydligt och frustration fanns, både bland lärare och elever såväl som hos föräldrar. Skolledningen bestämde sig för att tydliggöra organisationen och införde nya roller, Arbetslagledare.

Arbetslagledaren skulle fungera som länk mellan arbetslagen och ledningen, Arbetslagledarna skulle också ingå i ledningsgruppen och ge bättre förutsättningar för att leda och utveckla skolan på ett mer gemensamt sätt.


Vad ville rektorerna uppnå?

Rektorerna insåg att det kommer att ta tid att få den nya organiseringen att fungera väl i praktiken. De ville utveckla Arbetslagledarna i rollen och ge dem nyttiga ledarskapsverktyg. Dessutom ville de arbeta ihop den nya ledningsgruppen.

Vad bidrog Ledarskaparna med?

Vi ska komma ihåg att insatsen jag var med i var bara en del av rektorernas arbete med att ge Arbetslagledarna bra förutsättningar. Vi genomförde fyra utvecklingsdagar med ledningsgruppen, dagarna låg utspridda över ett år. Jag ansvarade för att ta fram innehållet och genomföra dagarna, det var dock hela tiden ett nära samarbete mellan mig och rektorerna.

Sammanfattningsvis arbetade vi med grundläggande ledarträning där Arbetslagledarna fick med sig basledarskapsverktyg inklusive hur man skapar effektiva team. Vi arbetade även med att definiera och tydliggöra ett gemensamt arbetssätt för arbetslagen.  Avslutningsvis fördjupade vi oss i utvalda ledarskapsfrågor och följde upp arbetet som införts under året.


Vad säger rektorerna om utvecklingsarbetet?

Jag vet att Emil Beckman, en av rektorerna, sa ”Det här har gått smidigare att genomföra än vad jag först trodde, Arbetslagledarna har gjort ett fantastiskt jobb och utvecklingsdagarna vi haft med er har fungerat som en nyttig arena för erfarenhetsutbyte i tillägg till de verktyg vi fått med oss. Det är svårt att få till det själv även om man själv kan en hel del om ledarskap, det blir något helt annat med en extern person som inte är en del av gruppen”.

 

Vad var framgångsfaktorerna i utvecklingsarbetet?

Två saker sticker ut. Rektorernas satsning på att genomföra utvecklingen i flera steg och över tid. Alltför många gör en en-gångs satsning där de ”lägger över” ansvaret av utvecklingen på den som genomför utvecklingsdagarna. Själva utvecklingsdagarna var bara en del av arbetet som rektorerna lade ned för att lyckas med införandet av de nya rollerna.

Den andra saken var det gemensamma planeringsarbetet. Inför varje utvecklingsdag hade vi planeringsmöte där båda rektorerna var med, vi gick igenom arbetslagledarnas situation och strävade efter att lyfta in riktiga frågor från vardagen i utvecklingsdagarna.

 
Vilket tips kan du ge andra skolchefer och rektorer inför en utvecklingsinsats?

Att inte ha för bråttom vid förändring och/eller omorganisation, majoriteten av alla chefer jag träffar underskattar betydelsen av att ta tid till förankring. Gör som rektorerna på Rydsbergsskolan, lägg en utvecklingsplan som sträcker sig över tid. En engångskonferens ger i 9 av 10 fall ingen effekt som håller i sig.


Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: