Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

14 sep 2017

Få teamet att leda sig själv mer, Karin Gustafsson svarar på 8 frågor

 

Vill du veta vilka de vanligaste misstagen chefer gör när de leder i sina grupper? Kanske är det något du vill vässa i ditt ledarskap? Läs i så fall tipsen nedan från Karin Gustafsson (Ledarskaparna) och håll ögonen öppna för inbjudan till frukost i höst!

Karin Gustafsson, Ledarskaparna.


Vad är skälet till varför du själv engagerar dig så myck
et i nya sätt att leda team?

När jag själv var chef, trodde jag att allt handlade om mig. Hur jag agerade, mitt engagemang och mitt sätt att styra. Nu när jag hjälper andra chefer är det mycket lättare att vara smart! Och forskningen kring ledarskap är oantastlig- vill du maxa effekten av chefsutveckling måste du ta med teamet!

Det vill jag dela med mig på ett begripligt sätt till så många som möjligt och så fort som möjligt!

Vad är egentligen ”det nya” sättet att leda team? Kan du summera och konkretisera det?

Det är en väldigt intressant fråga! Jag tycker inte att det är något nytt man gör med teamen. Det nya är att teamet tillsammans med sin ledare gör det ihop!

Vi skapar ett klimat i gruppen som gör att man börjar prata och ställa frågor till varandra. Visst, det låter lätt, men det är precis detta som aldrig sker i vardagen- det måste tränas och precis som med all seriös träning handlar det om att i början ha en coach eller som i gymmet, en PT!

Finns det några vanliga misstag vi chefer gör när vi leder grupper och vilka är de?

När jag jobbar med utveckling av ledningsgrupper, brukar jag påminna högsta chefen om att hen inte behöver ha en ledningsgrupp. Det finns ingen lag som kräver det! Därför behöver chefen kunna förklara på ett kort och koncist sätt vad hen ska med ledningsgruppen till.

Samma sak gäller för alla team, även tillfälligt sammanförda projektteam. Om du visste hur många grupper som jobbar på, varje dag i månader och år, utan att någonsin bottna i vad de gör och varför!

Förutom att prata om vad och varför de jobbar med det teamet gör, behöver ledaren känna till sina drivkrafter, rädslor och vad som triggar deras frustration. Har du svar på det (och de kan variera över tid), blir du mycket mer trovärdig i att leda andra. Glömmer du att göra den hemläxan, vilket många gör, kommer du förr eller senare att få problem med ditt ledarskap i relation till andra. Det är alltså de misstagen många gör – de tar sig inte tid att tydliggöra gruppens primära uppgift eller reflektera över hur de själva påverkar gruppen.

Om du skulle välja tre praktiska saker som man som chef tillsammans med teamet själv kan börja ta tag i, vilka skulle de bli?

Alla mina tips handlar om hur du kommunicerar och hur du motiverar teammedlemmarna att själva kommunicera.

  1. Berätta för teamet varför just ni finns till, och hur arbetet i ert team hänger ihop med det organisationen gör i stort.
  2. Skapa en diskussion där alla i teamet, du också, berättar vad man ”brinner för” i det arbetet.
  3. Börja varje möte med en kort incheckning ”hur är läget med mig just nu”, och avsluta med att ge mötet feedback (bäst med mötet, detta hade vi kunnat göra bättre och fick alla komma till tals).

Vad är det chefer och team främst behöver hjälp extern hjälp med, t.ex. när de hör av sig till Ledarskaparna?

Cheferna vi hjälper har ofta en känsla av att de behöver få nya ögon på sitt team eller sin arbetsgrupp. De kan inte vara konsult i sin egen grupp, det blir inte trovärdigt. Ett vanligt uppdrag från chefen är att denne behöver hjälp för att gruppen inte når sina mål, och att de inte går (tillräckligt) bra ekonomiskt.

Vi ser något annat. Det är oftast relationerna i gruppen som fungerar dåligt och detta leder ju som alla vet till energiläckage, skitsnack, sjukskrivningar, och till sist drabbar det oundvikligt resultatet på sista raden i resultaträkningen.

De team som lyckats ställa om till ett mer modernt teamarbete, dvs. när teamet nästan leder sig själv, vad har de typiskt gjort?

Teamen som lyckas bäst kommunicerar på ett speciellt sätt med varandra! De för fram sina åsikter i frågor på ett öppet sätt och utan att lägga energi på oro över vad andra tycker och om jag upplevs som negativ. De ställer nyfikna frågor till varandra och kräver delaktighet – pratar och diskuterar du inte, då bidrar du inte till att teamet lyckas. Dessutom har de sunda konflikter med ett mind set att oliktänkande hjälper dem att fatta bättre beslut.

Med det sagt, tycker jag att det finns en faktor som är mest slående för högpresterande team. Det är deras orubbliga tro på teamets uppgift. Att det teamet gör, lyckat eller misslyckat, är mitt individuella ansvar och något jag brinner för.

Om man är intresserad av att veta mer om nya sätt att leda team och Kollektiv Intelligens men inte behöver konsulthjälp, vart ska man söka då? Har du några lästips?

Om du vill läsa en bok, läs Runsten och Werrs bok Kunskspsintegration. Får du blodad tand av det, djupdyk i Losadas forskning The Complex dynamics of high performing teams. Arbetar du med utbildning? Läs då artiklar av Granberg, om kollektivt lärande. Sist men inte minst. Damma av Wheelans bok om gruppers utveckling i stadie 1 och 2.

Är det något jag glömt fråga om som du vill lyfta fram?

Ja! Vi kommer att bjuda in till frukostar både i Stockholm och Göteborg, och där kommer vi att ge konkreta exempel på hur vi jobbar. Alla som kommer, får med sig tips på vad vi gör och vad man som chef kan göra själv. Håll utkik efter det!


Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: