Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

20 dec 2013

DÄRFÖR VÄLJER VI INNOVATION

Innovation handlar om att släppa på det trygga, lätta på kontrollbehoven och istället välkomna den kreativa och utvecklande företagskulturen. I en globaliserad värld blir viljan till innovation allt viktigare. Alla vill ha den. Alla vill vara i den. Men vad krävs egentligen för att gå från ord till handling?

Några som under 2013 påbörjat sin innovationsresa är Ledarskaparna och vd:n, Jörgen Svedberg. Det är en fredag och strax före jul. Jörgen har precis klivit av tåget och avverkat ännu en resa i tjänsten mellan Göteborg och huvudstaden. Men innan det är dags för en välförtjänt helg så ska Jörgen förtydliga begreppet innovation för nyhetsbrevets läsare.

Hej Jörgen, berätta varför ordet innovation har blivit så synligt med Ledarskaparna?

Jörgen Svedberg, vd på Ledarskaparna. Alltid på språng och numera i innovationens tjänst.

Jörgen Svedberg, vd på Ledarskaparna. Alltid på språng och numera i innovationens tjänst.

Hej, just långsiktig utveckling och innovation har i många år varit ett viktigt kundlöfte från oss. Så viktigt att när vi tog en djupdykning i våra egna värderingar kom vi fram till att innovation inom ledar- och organisationsutveckling faktiskt var viktigaste kärnan i vårt erbjudande. Därpå, efter en noggrann analys kom vi fram till att vi skulle kommunicera innovation genom hela vår kultur, och genom hela vårt varumärke. Jag ska inte säga att vi är klara, för det blir vi aldrig. En viktig del av innovationskulturen är att alltid vara på tårna och välkomna de nya kreativa och utvecklande idéerna.

Så Ledarskaparnas nya varumärke, vad står det för numera?

Vårt varumärke står för innovation, och hur man som ledare ska designa sin väg mot ett innovationsdrivet ledarskap och kultur.

 

Så varför är just innovation så viktigt?

Vi har under en längre tid och med globaliseringen sett exempel på företag som inte vågat förnya sig och i för hög grad litat till det gamla och trygga. Det har straffat sig. Man har inte anpassat vare sig kultur eller ledarskap efter det nya informationssamhället och de nya generationer som nu kommit fram som chefer. Utvecklingen snurrar så snabbt att företagens framgång och överlevnad beror på hur pass väl man lyckas möta kundernas behov av nya produkter och tjänster. Det är här som det grundläggande är att stimulera innovationskraften i företagen. Man kan säga att chefens roll för att skapa en innovationsdriven kultur är avgörande för framgång och konkurrenskraft hos företagen.

Finns det några rädslor kopplade till innovation?

Innovation kan handla om att som ledare inte vara rädd för att föra samman människor från olika delar av verksamheten. Att våga ge dem mindre detaljstyrning och mera flexibilitet för att dela och diskutera möjligheter. Ibland även de idéer som

Kul och lite generaliserande. Men precis så här kan faktiskt verkligheten se ut.

Kul och lite generaliserande. Men precis så här kan faktiskt verkligheten se ut.

utåt sett är riskfyllda. För här handlar det om att våga ställa de viktiga frågorna för att nå den innovativa utveckling alla vill. De onödiga rädslorna är många, och inte sällan står de i vägen för utveckling och tillväxt.

Kan du ge ett exempel på ett kunduppdrag där innovation varit på agendan?

Vi har haft flera intressanta kunduppdrag och dels en del nya kunder, men också sättet och upplägget som vi har genomfört våra uppdrag på har varit spännande och lite annorlunda mot tidigare. Ett av de nya uppdrag vi haft är en kommersiell och organisation som har sina rötter i forskning och som behöver skapa en förståelse för behovet av förflyttning mot att bli ett kommersiellt företag, med mer affärstänk och också stärka innovationskulturen i företaget.

Vad gör ni på Ledarskaparna just nu för att utveckla ”innovationsfrågan”

Vi har nyligen startat ett arbete med två forskare på Chalmers. De kommer att titta på vad som är kärnan i en innovations-kultur och vilka processer det kräver kopplat till ledarskapet. Vi driver också ett nätverk för chefer i syfte att öka kunskapen av innovation, kultur och ledarskap. Vi kommer också att lägga tid på att skapa samarbeten med den typ av företag som vi bedömer är de absolut mest innovativa och på så sätt lära oss av varandra. Hur vi lyckas? Det får vi se nästa jul.

Så till sist har du några tips kring innovation för ledningsgrupper?

Jag tror att Ledningsgrupper och ägare behöver bli mer medvetna om riskerna med ett allt för högt fokus på kortsiktig lönsamhet, vilket kan hämma innovationen. I framtiden blir det ännu viktigare att finna en balans mellan långsiktiga och kortsiktiga mål. En innovationsdriven kultur kräver också att det finns tid att utveckla och genomföra de nya idéer som ska skapa framtidens lönsamhet. Det betalar sig och det har vi sett hos många företag som tidigt har vågat driva de här frågorna.

Vi tackar Jörgen för dessa tankar kring innovation och önskar honom och alla läsare av nyhetsbrevet en riktigt god jul och gott nytt år!


Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: