Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovativ kultur

 

rainbow_people

Varför innovativ kultur spelar en avgörande roll

De komplexa affärsproblem vi möter idag kan inte lösas med samma tankesätt som en gång skapade dem. Alla företag måste därför starta från en punkt utanför traditionellt management. Glöm total kvalitet. Glöm toppstyrda hierarkier. I en era av snabbrörliga marknader så kan vi inte längre ”bestämma” vägen framåt. Vi måste ”designa” vägen framåt för att inte hamna i gamla statiska kulturer och arbetssätt.

Ledarskaparnas uppgift är att skapa en ny generation av ledare och ledningsgrupper som kan transformera sina företag till kraftcentrum av ständig innovation.

”Det är inte de stora företagen som slår de små utan de snabbfotade som slår de långsamma”

Innovationskultur Barometer™

Vi har tittat djupare på hur företagskulturen påverkar företagets innovativa förmåga att generera och genomföra nya idéer. Innovationskultur Barometern™ visar graden av innovativ kultur i ditt företag och på vilket sätt den kan stärkas.

Läs mer

Vår definition av Innovation

box-innovation”Innovation är förmågan att transformera en organisations resurser genom att nyttja medarbetarnas kreativa förmåga till att skapa nya lösningar i form av produkter, tjänster och processer som aktivt bidrar till att utveckla såväl det egna företagets som kundernas lönsamhet.”
Ledarskaparna

Vad är ett innovationsdrivande ledarskap?

Ett innovationsdrivande ledarskap utvecklar arbetssätt och stärker kulturen i syfte att öka den innovativa förmågan.

Grundstenarna för en innovationsdrivande ledare är att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Han/hon har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad teamet eller organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan. Den innovationsdrivande ledaren designar i takt med de ständiga förändringar och har mod att pröva lösningar innan de äe helt färdiga.

Innovationsdrivande ledarskap

Den innovationsdrivande ledaren skapar trygghet och en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana och bryta mönster. Med hjälp av vårt forskningssamarbete med Chalmers och 20 års erfarenhet av ledarutveckling i dynamiska organisationer har vi nu arbetat fram ett programinnehåll där vi tränar just de ledarskapsbeteenden som är avgörande för att stärka innovationsförmågan.

Läs mer

Innovationskraft - ModellVår modell för Innovationskraft

Utveckla innovationskraften i tre nivåer

Vår huvudmodell kallar vi för ”Innovationskraft”. Den är indelad i tre olika utvecklingsnivåer, där både ledningsgruppen och övriga ledare behöver leva upp till en definierad ledningsförmåga för att övergå in i nästa nivå.
Vill du veta mer och är nyfiken, hör av dig!

Nivå-1
Strategiledning.
Ledningsgruppens förmåga att fatta strategiska beslut.

Mitt innovativa ledarskap.
Ledarnas förmåga att leda sig själva och utöva ett ledarskap som stärker organisationens innovationskraft.

Nivå-2
Implementeringsledning.
Ledningsgruppens förmåga att implementera strategiska beslut.

Leda innovativa team.
Ledarnas förmåga att implementera beslut genom de team de leder.

Nivå-3
Innovationsledning.
Ledningsgruppens förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Leda en innovationsdriven organisation.
Ledarnas förmåga att över tid stärka organisationens innovationskraft.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: