Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Högpresterande ledningsgrupp

Är ni inom ledningsgruppen överens om vad ni behöver göra? Jobbar ni på rätt sätt och är ni effektiva i ert arbete? Är svaret ja på dessa och andra frågor kan ni vara en högpresterande ledningsgrupp. Vi på Ledarskaparna menar att det krävs mer än så för att bli en högpresterande ledningsgrupp. Vi utvärderar  och vägleder er för att bli den högpresterande ledningsgrupp ni strävar efter.

Svaren vi får från vårt verktyg Ledningsgrupps Barometern blir vägledande för att peka ut rätt pusselbitar som er ledningsgrupp behöver för att bli en högpresterande ledningsgrupp.

Ledningsgrupp Barometern TPBTM ger er bl a insikter om vad ni kan göra bättre- och varför! Den ger en tydlig återkoppling i grafisk form med gemensam workshop. Ni får ett konkret underlag att arbeta vidare med. Tiden som krävs är endast två till tre timmar.

Hur agerar ni i med- och motgång och när tiderna förändras? Hur hanterar er ledningsgrupp tidspress?

Högpresterande ledningsgrupp

Att bli en högpresterande ledningsgrupp

Det är många faktorer som ska hanteras för att bli en högpresterande ledningsgrupp. Nyckeln ligger ofta i att arbeta som ett lag. Vi bidrar med en objektiv bild för att bli en högpresterande ledningsgrupp. Ni som grupp får insikt i vad som kan göras bättre och även varför. Vårt gemensamma arbete kommer bli en motivationshöjare för ledningsgruppen där alla får en förståelse för nuläget och därmed en bas att bygga vidare på i strävan efter att bli en högpresterande ledningsgrupp. Verktyget är utvecklat genom en blandning av vår erfarenhet av arbete i mer än 300 ledningsgrupper samt genom samarbete med Grove international.

Läs mer om oss och på vår hemsida www.ledarskaparna.se eller kontakta oss för mer info via mail: vi@ledarskaparna.se eller via telefon: +46 (0) 8 669 35 00 alt. +46 (0) 31 16 61 00 så berättar vi gärna mer om högpresterande ledningsgrupp.

Varmt välkommen!

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: