Image Image Image Image Image Image Image Image Image

16 sep

By

Hitta 80-90 talisternas ”ego-driv” istället för att sucka…!

16 september, 2012 | By |

ImageImage
Den sista tiden har jag haft diskussioner med chefer, de flesta runt 50-60 år, om de 25-åriga medarbetarnas attityd. För mig är mönstret tydligt – det suckas och gnälls en hel del i den äldre chefsgenerationen. De gnäller över att 25-åringarna gnäller.

Om vi inte är mer medvetna om vad vi kan göra för att minska generationsklyftan kommer vi att missa det driv och den arbetslust som är på väg in på arbetsmarknaden. Att sedan arbetslusten i stor grad kommer från det egna behovet att bli bekräftad och bygga sitt eget varumärke, är något vi får lära oss att hantera. Man behöver inte tillhöra ”den gamla stammen” för att bli irriterad på den ändrade lojaliteten, eller hur – i första hand lojalitet till sig själv istället för till företaget som betalar ut lönen…

Det skrivs och sägs en hel del om det här ämnet vilket är bra, till skillnad mot en hel del andra trender inom management vi lika gärna kan klara oss utan. Varför är det vikgit då? Jo, därför att klarar du som chef att förena de yngres ”ego-driv” med vad företaget behöver göra, händer det saker på flera plan. Arbetsprestationen ökar rejält hos de enskilda medarbetarna, företagskulturen/varumärket stärks, de yngre lockar med sig de äldre i arbetslusten och de positiva konsekvenserna syns såklart efterhand på sista raden.

Du kanske tycker det låter väl enkelt? Faktum är att det inte krävs så mycket som de flesta tror. Jag har sett det själv flera gånger! Ta dig tid och prata med de yngre för att förstå vad som är viktigt för dem och varför. Fundera på vad i företagets målsättning eller varumärke som du tror ”triggar” han/hon mest. Kanske finns det någon utmaning eller uppgift utanför ”ordinarie arbete” ni behöver komma igång med? Ta sedan en ny dialog och se om ni tillsammans kan formulera ett tydligt mål – han/hon vill att det ska vara fullständigt tydligt när målet är uppnått – för då kommer ju feedbacken…!

Är det några som har frågor eller funderingar, hör av dig! Har du tips till andra eller exempel på hur ni gjort hos er så låt oss få veta!

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: