Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Feedback training

Ledare_Ledarskaparna_colour_symbol_new

 

-Prata mera om det som verkligen är viktigt

 

 

Hur är feedback-kulturen på ditt företag? Är både ledningsgrupp och chefer naturligt duktiga på att lyssna och ge feedback? Om svaret är ja så gratulerar vi. Få organisationsverktyg ger så mycket tillbaka som en fungerande feedback-strategi. Är svaret nej så finns det en rejäl utvecklingspotential.

Feedback-Träning vänder sig dels till företag som vill uppdatera och förbättra sin redan fungerande feedback-kultur, dels till företag som vill återupprätta den. Programmet är lämpligt för ledningsgrupper, chefer och ledare. Men även till projektgrupper eller team.

 

Ledarskaparnas Feedback-Träning ger bland annat:

  • Ökad tillit och stärkt kommunikation mellan ledare och medarbetare
  • Säkerställer en strategi för att alla är på väg mot rätt mål
  • Feedback på både yrkesroll och person ökar motivationen
  • Mer snabb och enkel feedback i vardagen utan tidsödande förberedelser

 

Feedback-Träning som företagsinternt program

Utbildningen bedrivs gruppvis och omfattar både forskningsbaserad teori och metodik. Gruppen får i ett högt tempo träna på situationer ända från vardaglig feedback till svårare samtal. Programmet anpassas dessutom så att du och gruppen får öva på olika feedback-situationer som är kopplade till er specifika vardag.

 

Fördelar för dig som individ

Efter träningen kommer du märka att spänningarna i samtal, även de svåra tar mindre kraft. Kommunikationen kommer i högre grad att handla om de viktigaste frågorna. Inte minst blir detta även märkbart bland dina kollegor som också har gått programmet.

 

Varför Feedback-Träning är viktigt för företaget

Om du upplever att ditt företag inte har en fungerande Feedback-kultur är chansen liten att chefer ger regelbundet konstruktiv feedback till sina medarbetare. Omvänt samma sak. När varken chefer eller medarbetare effektivt följer upp hur de ligger till i förhållande till målen blir följden ett onödigt effektivitetsbortfall.

Ledarskaparnas Feedback-träning skapar ett smartare företagsklimat och effektiviserar kommunikationen mellan medarbetarna. Regelbunden och balanserad återkoppling ger också dokumenterat högre engagemang och större ansvarstagande för uppgiften.

 

Upplägg

Utbildningen erbjuds i standardutförande i två varianter som är möjliga att anpassa.

Tvådagars utbildning. En företagsanpassad djuputbildning som syftar till att göra konstruktiv feedback naturlig i vardagen för både grupp och individ. Träningen lär ut olika typer av samtal och övar på samtal, teorier och metoder inom feedback.

Halvdagsworkshop, inför uppstart av nya projekt eller liknande. Gruppen får insikt i vad det innebär att ge och ta emot feedback. De får möjlighet att skapa samsyn kring begrepp och kommunikationskultur inom projektet.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Tuva Sjöström, 0729 93 63 10, tuva.sjostrom@ledarskaparna.se eller
Maria Preiholt, 0705 43 80 20, maria.preiholt@ledarskaparna.se

Kunder på detta program
Trygg Hansa, Fabege, Postnord, PwC, Södra Skogsägarna

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

 

Feedback Träning

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: