Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Teamträningsdag – Självstyrande Team

Ledare_Ledarskaparna_colour_symbol_new

–Prova kraften i en träningsdag, en dag som vi skräddarsyr med dig som ledare för gruppen

Genom åratal av ledarutveckling har vi lärt oss något som även den senaste forskningen visar, att effekten av att träna praktiskt direkt i arbetsteamet ger mer effekt jämfört med träning i chefsutvecklingsprogram. 

Det är inte längre enbart chefens ansvar att teamet fungerar väl. En modern ledare bjuder in teamet till att axla delar av den traditionella ledarrollen. Inte för att reducera sig till medarbetare eller för att skapa organisationer utan chefer, utan för att öka samtliga teammedlemmars ansvarstagande  för att nå målen. Det är således dags att lägga gamla invanda sätt att leda team i arkivet.

Många tar sig inte tiden att förbättra de delarna i teamarbetet som vi vet ökar prestationen, ofta tycker man det är svårt att veta hur man ska göra och tiden räcker inte till. Vi vet att teamet kommer långt under en dag när de arbetar praktiskt med att få gemensamma bilder av mål och syfte, och ges möjlighet att skapa öppna, tillitsfulla relationer, samt arbeta med kommunikation och feedbackkultur.

Upplägg

Vi kombinerar träningsdagen med coaching av teamledaren. Effekten av träningsinsatsen är beroende av att chefen är trygg i hur hen ska följa upp – och förstärka – det vi arbetar med under träningsdagen.

  1. Planeringsmöte med chefen (teamledare). Ett coachande möte i hur hen leder sitt team, vi gör en grovplanering av innehållet på träningsdagen. Sedan skräddarsyr vi program och tar fram övningar.
  2. Träningsdag med teamet. Vi arbetar praktiskt med att fördjupa gemensam förståelse för teamets syfte (mål) och stärker tillit samt öppenheten i kommunikationen. Har teamet en utmanande fråga eller situation kan vi hjälpa teamet framåt i just den specifika frågan.
  3. Uppföljningsmöte med chefen. Ett coachande möte där vi följer upp träningsdagen och hjälper chefen att prioritera vad hen ska göra för att fortsätta utvecklingen.

Vad teamet får med sig

Teamet får med sig tydliggjorda förväntningar på varandra och en enkel plan för hur teamet ska fortsätta utvecklingen på egen hand. De får också med sig en fördjupad förståelse för individernas olikheter och hur det kan främja en högpresterande kultur. I tillägg till detta får teamet även med sig dokumentation på de kommunikationsverktyg vi använder och dels dokumentation på slutsatser och överenskommelser från dagen.

Praktiskt och referenser Träningsdagen kan genomföras i era  eller i våra (Sth & Gbg) lokaler för att undvika konferenskostnader och i en grupp mellan 5-12 personer arbetar vi med en konsult i uppdraget. Passande referenser (företagsstorlek, bransch) som du kan prata med lämnas vid behov.

Frågor? Hör av dig till oss på Ledarskaparna!

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

Teamträningsdag – Självstyrande Team

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: