Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Team Barometer – TPM™

Vad är Team Barometer – TPM™
för något?

Team Barometern är ett web baserat självskattningsverktyg. Syftet med verktyget är att på ett enkelt sätt skapa en gemensam insikt i gruppen om hur man uppfattar teamarbetet och vart man har sin utvecklingspotential som team.
Verktyget genomförs i två delar, i den första delen svarar man på en webenkät och i den andra delen går man igenom resultatet tillsammans i ett Resultat-reflektionsmöte.

Bakomliggande forskning

Team Performance Model (TPM) är en väl beprövad teamutvecklingsmodell som innehåller både gruppdynamiska delar såväl som uppgiftsrelaterade delar. Alan Drexler & David Sibbet som forskat på gruppers utveckling har tagit fram Team Performance Model, se mer www.grove.com.

tpm_bild

 


Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: