Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Strategisk Visionering

Strategi_Ledarskaparna_colour_symbol_new

 

–Se framtiden och den blir verklig

 

 

 

Lagarbete med framtidsfokus

Omvärlden förändrar sig ständigt och det framgångsrika företag finns inte som kan låta bli att följa med. Det är både sunt och nödvändigt att regelbundet anpassa sina metoder och mål efter en levande samtidstolkning.
Kanske är det dags att utveckla en ny affärsplan, eller bilda en ny affärsenhet för att möta nya behov? Kanske har ni identifierat ett behov av att förtydliga mål och syften för hela ert företag, eller för någon av era enheter? Oavsett vad du står inför, kommer det att krävas en hel del förändringsarbete för att skapa tydlighet och motivation inför förändringen.
Med modellen för Strategisk Visionering hjälper Ledarskaparnas konsulter – samtliga med egen erfarenhet av strategiskt arbete – er att skapa en gemensam bild av framtiden och med den följer delaktighet, tydlighet och en gemensam vilja till förändring i företaget.

 

Så här går det till

Ni är sannolikt en ledningsgrupp – eller en annan ledande enhet i företaget – som tillsammans arbetar er igenom en väl beprövad process för att öka er medvetenhet om vad som krävs framöver. Arbetet görs på neutral mark, tillsammans, vanligtvis under två till tre dagar. Syftet är att uppnå samsyn, visualisera ett gemensamt mål, samt att ta fram strategier och en konkret handlingsplan.

 

Arbetet sker i tre steg:

1. Historisk visionering – skapar en förståelse för bakgrunden, den gemensamma historien, som utgör förklaringen till nuläget.

2. Nutidsvisionering med trendfokus – ger en gemensam bild av omvärlden och den nuvarande situationen. En kartläggning som ger er en gemensam plattform att stå på. Det blir utgångspunkten inför framtiden.

3. Framtidsvisionering – etablerar en samsyn på enhetens riktning och mål framåt.. Lösningar och alternativ diskuteras och förankras och mynnar ut i konkreta handlingsplaner.

 

En gemensam, konkret plan

Ledarskaparna är den oberoende observatören, en guide som leder er mot målet utifrån era förutsättningar samt efter en tydlig modell. Resultatet växer successivt fram i form av en serie bilder, genom ert gemensamma analys- och visualiseringsarbete.
När arbetet avslutats har enheten uppnått samsyn och klarhet, de viktigaste förutsättningarna för ett lyckat förändringsarbete, samt etablerat en distinkt plan för det första halvåret.

 

Bilden klarnar

Metoden Strategisk Visualisering tillvaratar lärdomar från tidigare erfarenheter, skapar samband, belyser trender och påverkan från omvärlden, stödjer kreativa språng in i framtiden samt klargör behovet av strategiska val och visar den visionen i en tydlig bild. Eftersom resultatet synligt växer fram i en serie bilder, involveras alla i processen och den bild som blir det slutliga resultatet ”ägs” av alla. Verktygen använder ett kraftfullt bildspråk som fångar kunskapen och kreativiteten i gruppen, uppmuntrar till samarbete och underlättar nya insikter genom att såväl känsla och intellekt som syn och hörsel används. Bildspråket ger översikt och ökar förståelsen för komplexa sammanhang.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Roy Bartilson, 0705 16 01 50, roy.bartilson@ledarskaparna.se eller
Per Malmberg, 0708 27 16 13, per.malmberg@ledarskaparna.se

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

 

Strategisk Visionering

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: