Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Strategisk Plan för mindre företag

Strategi_Ledarskaparna_colour_symbol_new

 

–Se till att ditt företag ligger steget före på en ständigt föränderlig marknad

 

 
 

 

Stödet Strategisk Plan bidrar med

  • Externt professionellt stöd som driver processen
  • Praktiska verktyg för delaktighet och ägarskap
  • Metodstöd för att på egen hand revidera och förnya
  • Färdig strategiplan på endast två arbetsdagar och lite hemarbete

 

Allt viktigare att uppdatera de strategiska prioriteringarna

Tillgången till varor och tjänster från olika leverantörer har inte längre några begränsningar. För visst har världen blivit mindre. I dag är alla marknader genomtransparenta och ny konkurrens behöver inte alltid vara lokal. Den kan lika gärna vara ett knapptryck bort på andra sidan jordklotet. Tuffheten på marknaden idag gör det därför viktigare än någonsin att ha en tydlig färdriktning för den långsiktiga verksamheten och uppdaterade strategiska prioriteringar.

Många mindre företag kämpar med att både hinna med att säkerställa nuvarande leveranser och samtidigt klara av att hitta tid och planera för framtiden. Vi träffar många företag som växer och som inser att de behöver ha en struktur för att få fler personer i företaget att ta ansvar och initiativ för den långsiktiga utvecklingen

 

Lösning och fördelar

Ledarskaparnas Strategisk Plan för mindre företag hjälper er att skapa ett enkelt och effektivt strategiarbete. Här utgår vi ifrån att tid eller resurser inte räckt till för omfattande utredningar eller kostsamma analyser. Vi bygger den istället tillsammans med er kring en väl beprövad metodik som stöds av våra strategiskt erfarna konsulter som också själva varit chefer med strategiskt ansvar.

Den färdiga strategiska planen kommer att utgöra basen för att personalen känner både trygghet och tydlighet i vart företaget är på väg. Den kommer också utveckla affärsmässiga och innovativa idéer som driver på, och utvecklar era affärsmässiga mål.

 

Upplägg

Antingen har ni en ledningsgrupp eller så formar vi tillsammans en strategigrupp bestående av nyckelpersoner som driver processen. Här bidrar vi med facilitering kring vilka idéer och förändringar ni kan eller behöver förverkliga. Er grupp får sedan stöd för att översätta arbetet till både konkreta satsningsområden och tydliga mål för kommande år.

 

Genomförande och metodik

Genomförandet omfattar två workshops om en dag vardera med konkret, enkelt hemarbete däremellan. Processmetodiken bygger på Strategic Vision Process™, en metod framtaget av Grove International i San Fransisco. Metoden hjälper framförallt till med enkelhet och delaktighet. Vi kommer också att bidra med vår erfarenhet av att ha jobbat med över 300 ledningsgrupper.

 
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Roy Bartilson, 0705 16 01 50, roy.bartilson@ledarskaparna.se eller
Per Malmberg, 0708 27 16 13, per.malmberg@ledarskaparna.se

 
Exempel på strategiuppdrag kunder
KTC Control, Backa Läkarhusgrupp, CFI Group, Prevent, m.fl.

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

 

Strategisk Plan för mindre företag

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: